Kilpailukyky ja työllisyys

Toivakka: Kilpailukykyyn ja työllisyyteen panostettava!

Kansanedustaja Lenita Toivakka vaatii kehysriihestä päätöksiä Itä-Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Valtatie 5 Mikkeli-Juva tiehanke on liikenne- ja viestintäministeriön tuoreen kilpailukykytutkimuksen mukaan hanke, jolla on merkittävää lisäarvoa Suomen kilpailukyvylle.

- " Vt 5 on valtakunnallisesti tärkeä kuljetusreitti, joka parantaa raskaan liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta. Viitostien Mikkeli-Juva osuuden peruskorjaus on saatava alkamaan jo tällä kehyskaudella", vaatii Toivakka

Itä-Suomen kehittämiseen, työllisyyteen ja kasvuun on saatava uusia paukkuja. Jatkossa uudet työpaikat syntyvät pääosin pienissä yrityksissä. Siksi niiden toimintaympäristöön on kehysriihessä luotava positiivisia näkymiä ja vakautta. Pk-yritykset tarvitsevat aitoja kannusteita kasvuun ja työllistämiseen.

Erityisiä toimia tarvitaan nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppisopimuskoulutus on tutkitusti tehokas tapa kouluttaa nuoria ammattiin, työllistää sekä kannustaa yrittäjyyteen.

- "Oppisopimuskoulutuksen on oltava vahvasti ytimessä, kun nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan", toteaa Toivakka.

Kehysriihen päätöksiä odotetaan torstaina.