KK Lapsen asema

Lapsen asema perheväkivaltatilanteessa

Eduskunnan puhemiehelle

Väkivalta rapauttaa yhteiskunnan eheyttä ja voi aiheuttaa uhrissaan kauaskantoisiakin vaikutuksia. Toiset välttyvät pahalta sulkemalla ovet ja ikkunat tai välttämällä vaarallisia paikkoja. Toisille pakeneminen on mahdotonta, sillä väkivallan uhka on olemassa kotioven sisäpuolella.

Perheväkivalta on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenien aikana. Erityisesti naisiin kohdistuva perheväkivalta on lisääntynyt. Yhteiskunta tarjoaa väkivallan uhrille tukea mm. turvakotipalveluina. Sen lisäksi, että tuetaan rikoksen suoranaista uhria, huomiota olisi kiinnitettävä myös väkivaltaa kokeviin sivullisiin. Väkivaltaa tapahtuu myös lapsiperheissä.

Lapsuudessa koetulle väkivallalle altistumisella on selkeä yhteys aikuisiän mielenterveyteen, somaattiseen oireiluun sekä addiktoituvaan käyttäytymiseen. Sen lisäksi, että tällä on vaikutusta ihmisen omaan elämään, se vaikuttaa myös koko yhteiskunnan toimivuuteen.

Lainsäädäntömme ei vielä tunnista perheväkivaltaa todistanutta lasta oikeussubjektina. Väkivallan suoranaisella kohteella on mahdollisuus korvauksiin, mutta ilman virallista uhrin statusta lapsen kokemukset voivat jäädä vaille huomiota. Esimerkiksi Ruotsissa laki rikoksen uhrien korvauksista määrittelee myös lapsen uhriksi. Uhrin statusta ja korvausoikeutta tärkeämpää kuitenkin on, että Ruotsissa väkivallalle altistuneen lapsen palveluiden järjestämisvastuu on sosiaalihuollolla. Tämän ansiosta lapsille kohdennettujen palveluiden määrä on lisääntynyt selvästi 2000-luvulla.

Nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ollessa ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita huomiota on kiinnitettävä myös väkivallan kokemuksiin ja niiden vaikutuksiin yksilön kehityksessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen lapsen asemaa perheväkivaltatilanteessa ja väkivallan todistajana ja saattaakseen näille lapsille suunnatut palvelut tarkoituksenmukaiselle tasolle?
Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2012Lenita Toivakka /kok