Kuntauudistus

HYVÄÄ  KESKUSTALAISTA HANKETTA EI PIDÄ JÄTTÄÄ KESKEN

Hallituksen kuntauudistusaikeet on otettu vastaan ristiriitaisesti. Keskusta haraa vastaan vaikka kyseessä on mitä keskustalaisin hanke. Yhtä mieltä ollaan jo pitkään oltu uudistuksen välttämättömyydestä palveluiden turvaamiseksi ikääntyvässä ja velkaantuneessa Suomessa. Nyt ei siis ole yhtään syytä jättää hyvää keskustalaista hanketta kesken.

Opposition ei tulisi sortua pelotteluun tulevaisuutemme kannalta näin tärkeässä uudistuksessa. Lähtökohtana ei ole keskittäminen, hallinnon supistaminen tai kuntamäärän vähentäminen – sen sijaan kuntauudistuksen ytimessä on laadukkaiden ja yhdenvertaisten peruspalveluiden turvaaminen kaikille. 

Ilahduttavia uutisia Etelä-Savon kuntaliitoskeskusteluun toi Punkaharjun valtuuston vastuullinen päätös aloittaa liitosneuvottelut Savonlinnan kanssa. Punkaharjun kunnanjohto ja luottamushenkilöt ovat toimineet viisaan etupainotteisesti. Äänestystulos oli selvä näyttö tahtotilasta turvata palvelut ja elinkeinoelämän mahdollisuudet sekä vahvistaa kuntataloutta.

Puumalan kunta on jo ilmaissut liitoshalunsa ja hakee nyt suuntaa, joka turvaisi palvelut ja tarpeet parhaiten. Mikkelin seudulla olisi myös aika käynnistää keskustelu ministeri Virkkusen linjausten pohjalta. Uudistukseen kannattaa varautua ja mieluummin olla liikkeellä etupainotteisesti.

Tavoitteena on, että Etelä-Savossakin kuntakartan muodostavat työssäkäyntialueen kokoiset vahvat peruskunnat. Ne pystyvät kantamaan palveluvastuun paremmin kuin pienemmät kunnat yksinään. Samalla luodaan edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistyölle sekä vahvistetaan lähidemokratiaa. Jyrki Kataisen hallituksessa on vahva yhteinen tahto turvata peruspalvelut. Ne ovat meille kaikille tärkeitä.

Vaikka hallitus tekee voimakkaita ratkaisuja palveluiden turvaamiseksi, ei se johda identtiseen kuntarakenteeseen. Alueelliset ominaispiirteet, kuten kasvukeskukset, harva asutus ja pitkät etäisyydet tullaan huomioimaan. Jotakin aluetta ei voida kehittää muiden kustannuksella – on mahdollistettava alueiden kehitys omista lähtökohdistaan.

Vaikka oman kunnan vaakuna hivelee silmää ja puheenjohtajan nuija sopii käteen kuin valettu, me emme voi tuudittautua epätodellisuuteen. Haasteisiin on vastattava vastuullisin päätöksin eikä vanhoihin turvallisen tuntuisiin rakenteisiin takertuen.  Pelottelun sijaan toivon, että voisimme jatkaa hyvää, keskustalaista projektia hyvässä yhteishengessä.

Lenita Toivakka

Kansanedustaja (kok.)

Mikkeli