Lapset ja nuoret potevat aikuisen nälkää

Lapset ja nuoret potevat aikuisen nälkää

Tein pari vuotta sitten valtuustoaloitteen, jossa esitin, että kaupungin on laadittava lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma. Äskettäin kaupunginhallituksessa hyväksyimme Mikkelin seudun kuntien yhteisen Lasten ja Nuorten Hyvinvointisuunnitelman. Tuoreen kouluterveyskyselyn tulokset nuorten lisääntyneestä päihteiden käytöstä kertovat karua kieltä nuorten arjesta. Pahoinvointi kasvaa ja tähän on puututtava välittömästi. Suunnitelma antaa työlle pohjaa.
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on jo pitkään kehottanut kuntia panostamaan suunnitelmalliseen lasten ja nuorten hyvinvointityöhön. Lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen tulisi painottua enemmän en-naltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Kun ongelmiin puututaan varhain lapsen tai nuoren omassa kasvuympäristössä säästytään monelta inhimilliseltä tragedialta.
 
Liian usein ongelmat paisuvat koko perheen kriiseiksi ennen kuin niihin reagoidaan. Tämä on kallista niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.  Neuvola, päiväkoti ja koulu ovat paikkoja, joissa ongelmiin tulisi pystyä varhemmin tarjoamaan apua. Myös kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää.  Vastuuta lasten hyvinvoin-nista ei voi sälyttää viranomaisille
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on lisätä aidosti ennaltaehkäiseviä palveluja sekä lisätä varhaisen puuttumisen työtapoja. Lisäksi tavoitteena on terveyden edistämisen ja elämänhallinnan tukeminen. Tämä vaatii uutta ajattelua ja uusia tapoja toimia. Varhainen tuki ja ongelmien ennaltaehkäisy eivät kuulu vain sosiaali- ja terveyssektorin osaajille vaan ne koskettavat kaikkia lasten ja nuorten kanssa työtä tekeviä.  Joissakin kaupungeissa on onnistuneen suunnitelman käyttöönoton myötä pystytty vähentämään merkittävästi mm. lasten huostaanottoja.
 
Työ elää ja kehittyy ja sen hyöty nähdään useamman vuoden kuluttua. On tärkeää, että valtuutetut sitoutuvat taloussuunnitelmissaan hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseen.
 
Viranomaisten yhteistyön kehittäminen ei yksin riitä. Lapset ja nuoret tarvitsevat arkeensa enemmän turvallisen aikuisen aikaa. vanhemmilla on tässä suuri vastuu. Tämän hetken ympäröivä maailma on kasva-valle haastava, lapsuus on lyhentynyt ja nuorilta vaaditaan varhain jo paljon. Arjen kiireessä meiltä jää usein lapsen ja nuoren aikuisen nälkä huomaamatta.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok), Mikkeli
MLL:n Liittovaltuuston jäsen