Liikunta ja kuntoutus vanhuspalvelain

Liikunta ja kuntoutus vanhuspalvelulain seurantakriteerien ytimeen

Liikunta on tärkeää kaikenikäisille, mutta ikääntyville se on elintärkeää. Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta - vain kolmannes vanhenemisesta. Varmin tapa ikääntyä onkin lopettaa liikkuminen.

Kokoomuslaisina hallitusneuvottelijoina puolustimme vanhuspalvelulakia ja sen tarvitsemaa rahoitusta kiivaasti. Vanhuspalvelulaki tarvitaan nimenomaan siksi, että nykyisin ikäihmiset eri puolilla Suomea ovat hyvin eriarvoisissa asemissa.

Viime vuoden lopussa hyväksyimme eduskunnassa vanhuspalvelulain, joka astuu voimaan heinäkuussa. Laki on hyvä alku vanhushoivan kehittämiselle. Se jättää kuitenkin paljon uusien kuntapäättäjien harkinnan varaan. Kuntouttaviin ja terveyttä edistäviin palveluihin on viitattu laissa vain yleisellä tasolla.

Jotta ikäihmisten palvelut kyetään järjestämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa, on välttämätöntä tehostaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja edistää ikäihmisten toimintakykyä. Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa ja arvioi lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutusta. Kun vanhuspalvelulain seurantakriteerejä tehdään, onkin varmistettava, että erityisesti liikunta, oikea-aikainen kuntoutus ja kuntouttava työote sisältyvät niihin. Myös hyvin järjestetty seuranta on omiaan muuttamaan toimintaa haluttuun suuntaan.

Oikea-aikaiselle kuntoutukselle on huutava tarve kaikenikäisillä. Maassamme vuosittain tapahtuvien reilun 7000 lonkkamurtuman hoito on puhutteleva esimerkki. Ennen murtumaa kotona asuneista lähes 30% päätyy vuoden kuluessa pysyvään laitoshoitoon. Leikkaus kyllä onnistuu, mutta sen jälkeistä kuntoutusta ei saa, jatkohoitoon pääsy pitkittyy eikä kotiapu järjesty.

Asiat voidaan ja ne pitää tehdä toisin. Espoon Jorvissa toteutettu "lonkkaliukumäki" on osoitus kuntoutuksen mittavista vaikutuksista ihmisten elämänlaatuun ja kustannusten säästöön. Normaalissa leikkausprosessissa kotiutuminen kestää keskimäärin 43 päivää, mutta lonkkaliukumäen kuntoutusketjun läpikäyneillä vain 24 päivää. Mikä tärkeintä, pysyvään laitoshoitoon joutumista on onnistuttu vähentämään merkittävästi. Kustannussäästö on huima puhumattakaan vaikutuksista ihmisten elämänlaatuun.

Lait ja raha eivät yksin ratkaise vanhusten hyvää hoivaa. Yhtä tärkeää on monipuolinen osaava henkilökunta sekä oikea, kunnioittava asenne ikääntymistä ja vanhuksia kohtaan.

Terveydenhuollon rakenteiden uudistamisessa painopisteen on oltava terveydenedistämisessä, ennaltaehkäisyssä ja kuntouttavassa työotteessa. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut on saatava toimimaan yhdessä potilaan ja ihmisen parhaaksi.

Kokoomuksen kansanedustajat

Sari Sarkomaa, Helsinki
Lenita Toivakka, Mikkeli
Anne-Mari Virolainen, Lieto