Lisää vaikuttavuutta kehitysyhteistyöhön

Kokoomusnaisten Toivakka: Kehitysyhteistyöhön vaikuttavuutta ihmisoikeuksia vahvistamalla

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka pitää hyvänä, että painopiste kehitysyhteistyössä on ihmisoikeuksien vahvistamisessa. Toivakan mukaan kehitysyhteistyön vaikuttavuutta voidaan parantaa nostamalla ihminen yhteistyön keskiöön itse projektin sijaan. Toivakka muistuttaa, että hyvistä tavoitteista huolimatta ihmisoikeuksien läpileikkaavuus kaikessa toiminnassanne ei ole vielä toteutunut odotetulla tavalla.

”Ihmisoikeuksia vahvistamalla edistetään kestävää kehitystä, talouskasvua ja hyvinvointia, joka on kaiken kehitysyhteistyön perustavoite,” Toivakka sanoo.

Toivakka pitää tärkeänä, että heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen panostetaan edelleen.

”Naisten ja lasten kouluttaminen on avain köyhyyden vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Koulutuksen kautta luodaan edellytykset tasa-arvoisille osallistumismahdollisuuksille. Tasa-arvo puolestaan edistää muiden kehitysyhteistyötavoitteiden saavuttamista ja lisää kasvua sekä hyvinvointia,” muistuttaa Toivakka.

Toivakan mukaan erityisen tärkeää on lisätä kehitysyhteistyötä vastaanottavan kumppanimaan ihmisten omistajuutta ja osallisuutta omassa kehityksessään.

”Kehitysyhteistyö ei suinkaan ole vain rahan kantamista kumppanimaahan. Sen sijaan, kun yhteistyö vastaa paikallisiin tarpeisiin ja paikalliset otetaan mukaan hankkeen toteutukseen, molemmat osapuolet hyötyvät kumppanuudesta”, sanoo Toivakka.

Esimerkkinä Toivakka nostaa esiin Rio de Janeirossa UN Womenin tuella toteutettavan hankkeen, joka kouluttaa paikallisia naisia kartoittamaan vaarallisia kulkureittejä, katuvalojen puutteita ja huonoa infraa älypuhelinsovellusten avulla. Kerätystä aineistosta luodaan interaktiivisia karttoja tukemaan viranomaisten investointipäätöksiä. Vastaavanlaisissa hankkeissa suomalaisella turvallisuus- ja teknologiaosaamisella olisi paljon annettavaa.

Toivakka puhui Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiarvion julkistamistilaisuudessa eduskunnassa torstaina 12.9.