Lokakuu 2013

Hyvät Ystävät

Kuluneen kuukauden kalenteria katsellessa ei voi kuin ihmetellä, miten paljon reilussa neljässä viikossa on taas ehtinyt sattua ja tapahtua.

Ensi vuoden talousarvion käsittely jatkuu valiokunnissa. Budjetin tavoitteena on parantaa kilpailukykyämme ja lisätä työllisyyttä. Suomi muuttuu ja vanhoilla opeilla ei voida enää jatkaa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt ja uusia kasvualoja tarvitaan. Muun muassa yhteisöveron alennuksella annetaan yrityksille mahdollisuus toimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yritteliäisyydelle ja innolle rakentaa uutta kasvua on annettava mahdollisuudet.

Oppia naapurista

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyö on päällimmäisenä mielessä. Miten voimme turvata laadukkaat tasavertaiset palvelut myös jatkossa?

Olen päässyt tutustumaan Ruotsin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Lahden toisella puolella potilaiden valinnanvapautta ja avoimuutta lisäämällä on päästy hyviin tuloksiin. Hoitoon pääsy on nopeutunut ja kustannusten kasvu on saatu hallintaan. Potilaiden tyytyväisyys terveyskeskuksesta saamiinsa palveluihin on korkeammalla kuin koskaan ja puolueet laidasta laitaan ovat valmiita jatkamaan mallin kehittämistä.

Nyt on pohdittava, miten samanlaisiin tuloksiin päästään meillä. Ruotsin malli on oiva työversio, jonka pohjalta voimme kehittää oman mallimme.

Erityisen huolestuttavaa kehitys on meillä Etelä-Savossa. Kahden sairaanhoitopiirin malli tulee kalliiksi - Itä-Savossa kustannukset ovat maan korkeimmat. Lisää ajatuksia tuoreimmassa kolumnissani.

Kuntavaikuttajat Järvenpäässä ja Naiset Kouvolassa

Kokoomuslaiset kuntavaikuttajat kokoontuivat puolenkuun paikkeilla Järvenpäähän tapaamaan toisiaan ja kuulemaan viimeisimmät kuulumiset puoluejohdolta. Oli mukava tavata tuttuja ja tutustua uusiin vaikuttajiin.

Puoluevaltuusto asetti myös ensimmäiset eurovaaliehdokkaat. Heihin voit tutustua lähemmin puolueen eurovaalisivuilla. Paikalla Järvenpäässä olivat myös puoleen lukuisat ohjelmatyön verkostot ja valtuuskunnat sekä läheisjärjestöt. Tutustu ja lähde mukaan puolueen kotisivuilla.

Kokoomusnaiset puolestaan kokoontuvat marraskuun puolessa välissä Kouvolaan pitämään edustajakokousta. Siellä hyväksymme aivan uudenlaisen poliittisen ohjelmamme sekä valitsemme puheenjohtajiston ja liittohallituksen. Olen saanut olla kaksi vuotta tämän upean järjestön johdossa, joka on politiikan henkinen kotini. Olen käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin myös seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Maakuntajohtajan haku jatkuu

Maakuntajohtajan hakuun otimme aikalisän. Haastattelimme hyviä tehtävästä kiinnostuneita ehdokkaita, mutta koko haastatteluryhmämme oli yksimielisestisitä mieltä, että jatkamme Matti Viialaisen seuraajan hakua. Uskomme, että kiinnostus tehtävään kasvaa, kun otamme maakuntavaltuuston mahdollisella päätöksellä käyttöön suostumusmenettelyn.

Maakuntajohtajan merkitys Etelä-Savolle on nyt erityisen suuri, kun eduskuntavaalit taas lähestyvät ja maakunnan äänen ja tahdon on kuuluttava eri puolueiden ohjelmissa. Vahvaa verkottunutta osaajaa tarvitaan ajamaan eteläsavolaisten etua. Työtä riittää myös maakunnan sisäisen järkevän tulevaisuustyön vauhdittamisessa.

Hyvää syksyä ja talven odotusta