Maaliskuu 2013

Hyvät Ystävät

Kehysriihestä työtä, kilpailukykyä ja hyvinvointia

Hallitus kokoontui tänään torstaina kehysriiheen päättämään vuosien 2014-2017 rahankäytön suurista linjoista. Loistavaa ja vastuullista toimintaa, jota todella tarvittiin tässä tilanteessa.

Jyrki Kataisen hallituksen halu ja kyky päätöksentekoon osoitettiin toteen. Vaikka työmarkkinajärjestöt epäonnistuivat, hallitus teki päätöksiä. Riihen tulokset valavat vahvaa uskoa suomalaiseen työhön. Tuloksia saavutettiin kaikkein tärkeimmissä asioissa - valtion velkaantuminen taitetaan laskuun, lisätään Suomeen työtä ja kasvua sekä suomalaisille työpaikkoja ja kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Vaikeassa paikassa hallitus teki sen, mitä siltä odotettiin.

Kokoomus on koko ajan korostanut kasvupanostusten merkitystä valtiontalouden elvyttämisessä. Merkittävin talouskasvua ja työllisyyttä edistävä päätös on yhteisöveron lasku 20 prosenttiin. Samalla osinkoverotusta viedään entistä kannustavampaan suuntaan. Työllisyyttä edistetään myös kotitalousvähennyksen korotuksella.

Lisäksi panostetaan hyvinvointiin, työn ja perhe-elämän entistä joustavampaan yhteensovittamiseen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen.

Erityismaininnan ansaitsee myös 40 miljoonan euron panostus uuden lastensairaalan perustamiseksi.

Hyvä uutinen on myös hallituksen päätös aiemmin liikennepoliittisessa selonteossa sovittujen liikennehankkeiden aloittamisesta. Etelä-Savossa tämä tarkoittaa Itä-Suomen pääväylän valtatie 5:n Mikkelin kohdan perusparantamisen aloittamista.

Kehysriihipäätösten muihin yksityiskohtiin voi tutustua valtioneuvoston sivuilla.

Hallitus vauhdittaa sekä sote- että kuntauudistusta

Jatkossa kunnan koko tulee vaikuttamaan siihen, miten vaativia palveluita se voi järjestää. Vaativammat sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan järjestämään pääsääntöisesti vastuukuntavetoisesti, joina voivat toimia joko maakuntien keskuskaupungit tai työssäkäyntialueisiin perustuvat kantokykyiset kunnat. Näin halutaan turvata, että palvelut myös toimivat ja houkuttelevat sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia.

Aiemmin tällä viikolla asiantuntijatyöryhmä julkisti oman raporttinsa. Se antaa paljon tietoa jatkotyötä varten.

Etelä-Savoon työryhmä esittää yhtä sote-aluetta, jota hallinnoitaisiin kuntayhtymän kautta. Malli ei kuitenkaan automaattisesti veisi uudistusta eteenpäin eikä vähentäisi kustannuspaineita. Kahden sote-alueen maakunta, toinen Mikkelin ja toinen Savonlinnan ympärille, olisi toimivampi ratkaisu. Erikoissairaanhoidosta huolehdittaisiin yhdessä ja vaativa erikoissairaanhoito keskitettäisiin Mikkeliin. On tärkeää, että maakunnassa löydetään nyt yhteinen näkemys siitä, miten palvelut jatkossa turvataan. Mikkelin ja Savonlinnan on löydettävä yhteinen sävel.

Pidetään huolta omasta jaksamisesta

Edessä on äärimmäisen kiireinen kevät. Nyt onkin tärkeää pitää huolta itsestämme ja toisistamme. Liikunta ja terveelliset elämäntavat auttavat jaksamaan arjen kiireissä. Itse olen aloittanut joogaharrastuksen ja eduskuntaankin on johdollani perustettu jooga-ryhmä. Ensimmäinen tutustumistunti järjestetään huhtikuussa. Toiminta on otettu innostuneena vastaan. Jooga laittaa veren kiertämään ja virkistää ajatuksia. Toimivaa lyhytkestoista downsiftausta. Suosittelen kaikille, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Aurinkoista kevättä