Metsissä mahdollisuuksia kaikille

Metsissä mahdollisuuksia kaikille

Etelä-Savo on Suomen metsävaltaisin maakunta ja metsien taloudellinen merkitys on meillä suuri. Metsissä piilee merkittäviä mahdollisuuksia niin niiden omistajille ja luonnossa liikkujille kuin yrityksille ja koko Suomelle. Erityisesti metsiin ja niiden puuraaka-aineeseen liittyvät tuotteet, palvelut ja ratkaisut voivat olla yksi Suomen tulevaisuuden valttikorteista. Metsät ja metsämaakuntamme Etelä-Savo voivat olla tämän kehityksen vetureita.

Hallitus on hyväksynyt metsälain uudistuksen, jonka tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta ja puun saatavuutta sekä luoda parempia toimintaedellytyksiä puuta jalostavalle teollisuudelle. Yksityiskohtaista säätelyä vähennetään ja metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta metsäomaisuutensa hoidossa lisätään.

Säännöstön vähentäminen ja väljentäminen lisäävät metsänomistajan mahdollisuuksia hoitaa ja hyödyntää metsäänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi oman metsän hoidosta saa päättää entistä vapaammin, kun mm. puuston ikä- ja läpimittavaatimuksista luovutaan uudistushakkuissa ja kasvatushakkuiden toteuttamistapa jää omistajan päätettäväksi. Samalla metsänomistajien päätösvaltaa metsiensä käsittelyssä lisätään sallimalla erirakenteisen metsien käsittely, pienaukkohakkuut ja yläharvennukset.

Uusi laki huomioi metsänomistajan tavoitteet ja suunnitelmat oman metsänsä suhteen entistä paremmin. Tarkoituksenmukaisin tapaa ei ole säätää jokaisesta asiasta ylhäältä käsin. Paras asiantuntemus syntyy metsätilan erityispiirteet ja metsänomistajan toiveet huomioiden yhteistyössä asiantuntijan kanssa.

Uuden lain myötä metsäänsä voi hyödyntää entistä vapaammin, mutta samalla on varmistettava, että metsän kasvukierto saatetaan uudelleen alkuun. Kestävä metsänhoito takaa niin taloudellista kuin henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Metsät tarjoavat metsäsektorille ja yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja ihmisille työtä, virkistystä sekä luonnon antimia. Esimerkiksi lukemattomat määrät omaa superruokaamme jää metsiin, samalla kun nautimme muualta tuodusta ”superfoodista”. Metsien uusi kasvu lähtee meistä – olemalla kiinnostuneita ja arvostamalla ainutlaatuista metsäluontoamme, tekevät niin myös muut. Metsissä on todellisia mahdollisuuksia kaikille.