Nuoret opiskelevat työelämää varten

NUORET OPISKELEVAT TYÖELÄMÄÄ VARTEN

Nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla. Nuorten tukemisessa ensisijaisia ovat nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt. Yhteiskunnan on taattava nuorille, että kouluttautumismahdollisuudet ovat riittävät ja että ne ottavat erilaiset oppijat huomioon. Nivelvaiheessa ja elämän arjessa tarvitaan välillä enemmän tukea myös ammattilaisilta.

Nuoret opiskelevat työelämää varten. Kytkökset työelämään ja yrityksiin on saatava paremmiksi. Nuorten itsensä mielestä tet-harjoittelut ja kesätyökokemukset ovat palkitsevia, mutta nuorille on liian vähän kesätyömahdollisuuksia jaossa. Oppilaitosten ja seudun yritysten välille voisi synnyttää uudenlaista kummitoimintaa. Kesän lähestyessä haastan taas yrittäjiä aktivoitumaan ja tarjoamaan nuorille tärkeitä kokemuksia työelämästä.

Tuoreen Taloudellisen Tiedotustoimiston " Nuoret ja työelämä" tutkimuksen mukaan nuoria huolestuttaa eniten työttömyys.  Myös pelko vääristä ainevalinnoista kipsaa monet nuoret. Tutkimuksen mukaan nuoret eivät näe kouluaineilla olevan yhteyttä työelämään. Nuoret kaipaavat enemmän omia kokemuksia työn tekemisestä.

Joka vuosi peruskoulun päättäviä nuoria jää vaille koulutuspaikkaa.  Liian moni  keskeyttää toisen asteen opintonsa.  Kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kouluttamattomien nuorten määrä on jopa 40 000.

Jyrki Kataisen hallitus haluaa kantaa vahvasti vastuuta nuorista. Nuorten yhteiskuntatakuulla turvataan jatkossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja 30-vuotialle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Nuorten yhteiskuntatakuu on kirjattu hallituksen kärkihankkeeksi.

Eri ministeriöitten yhteistyönä toteuttama nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan täysimääräisesti vuonna 2013 alkaen.  Kymmenien miljoonien eurojen lisäpanostuksia on luvassa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavien vuosien aikana, mm. Ammatillista koulutusta lisätään, samoin oppisopimuskoulutusta, työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä.

Hallituksen toimilla luodaan vahvaa pohjaa nuorten tukemiseksi.  Työllistyminen ja työssä pysyminen on tukevammalla pohjalla, kun on joku peruskoulutus alla.  Hyvinvointia syntyy , kun tehdään työtä. Viranomaisvoimin ei nuorten syrjäytymisongelmaa kuitenkaan ratkaista, vaan tähän tarvitaan kaikki mukaan. Kansalliset talkoot suomalaisten nuorten hyväksi olisivat nyt paikallaan.