Peruspalvelut

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Toivakka:

Peruspalvelut ovat olennainen osa sosiaaliturvaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka ihmettelee, miksi peruspalvelut ja tulonsiirrot on asetettu viime päivien julkisessa keskustelussa vastakkain. ”Viime hallituskaudella perusetuisuuksia pystyttiin nostamaan ja lähes kaikki etuudet on sidottu elinkustannuksia seuraaviin indekseihin. Yhteensä edellinen ja nykyinen hallitus ovat korottaneet kansalaisten suoria tulonsiirtoja vuositasolla yhteensä yli 1 100 miljoonalla eurolla”, Toivakka sanoo.

”Suomalaisten hyvinvointi ei lisäänny kuitenkaan pelkillä korotuksilla sosiaalietuuksiin. Monelle perheelle on tärkeämpää saada esimerkiksi kunnallista kotiapua tarvittaessa kuin muutaman euron korotus lapsilisään”, Toivakka jatkaa. Hänen mukaansa peruspalvelut ovatkin olennainen osa sosiaaliturvaa. ”Toimivat palvelut lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta ja ne muodostavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Pelkkien tulonsiirtojen sijaan on katsottava kokonaisuutta”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan hallituksen tavoittelemilla rakenteellisilla uudistuksilla ja erityisesti kuntauudistuksella on tarkoitus turvata jatkossakin palveluiden saatavuus, kun väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. ”Vahvemmat hartiat mahdollistavat palveluiden kehittämisen ja ammattitaitoisen johtamisen. Samalla resursseja voidaan suunnata hallinnosta sinne, missä tekeviä käsipareja todella tarvitaan”, Toivakka toteaa.

Toivakan mukaan erityisesti perheisiin sekä lasten ja nuorten asemaan on panostettava. ”Varhainen puuttuminen ei saa olla pelkkä fraasi, vaan siitä on tehtävä arkea kaikilla tasoilla. Usein lasten ja nuorten lisäksi apua tarvitsevat myös lasten vanhemmat”, Toivakka sanoo.