Pirkan kokoomusnaiset

Arvoisa juhlayleisö, hyvät kokoomusnaiset!

Me Kokoomusnaiset olemme upeaa porukkaa! Olemme erittäin tärkeä  osa suurta  Kokoomusperhettä. Olemme tärkeä osa Suomen suurinta ja suosituinta puoluetta.  Ja lisäksi meillä rikkaus kuulua omaan Kokoomusnaisten sisarusparveen. Me tuemme omalla toiminnallamme koko perheen hyvinvointia ja menestystä, mutta samalla jaamme sisarusten tavoin yhteisiä haaveita, tavoitteita ja  salaisuuksia, me teemme työtä rintarinnan  sekä  turvaamme ja tuemme  toinen toisiamme. Me annamme perheen menestykseen oman ainutlaatuisen näkemyksemme ja elintärkeän panoksemme. Ilman meitä Kokoomus-perheessä olisi Kokoomusnaisten kokoinen valtava aukko ja yhteistoiminnan voimasta ammennettu naisten asiantuntijuus puuttuisi.

Maailma on muuttunut siitä, kun Kokoomusnaiset vuonna 1919  perustettiin. Monet tasa-arvokysymykset ovat edenneet ja monet on ratkaistu. Mutta maailman muuttuessa tulee yhä uusia kysymyksiä ja haasteita, jotka syystä tai toisesta sukupuolittuvat. Naisten osalta työelämän tasa-arvo ei toteudu vieläkään, palkkakehitys on miehiä heikompi, vanhempainvapaat ja vanhemmuuden kustannukset jakaantuvat epätasa-arvoisesti. Toisaalta esimerkiksi syrjäytyminen koskettaa Suomessa ennen muuta poikia ja miehiä. Tasa-arvotyö onkin ikään kuin horisontti; taakse katsoessa saamme olla kiitollisia aiempien sukupolvien työstä. Kun katsomme eteenpäin uusia haasteita ja tavoitteita ilmestyy koko ajan.

Me naiset emme pysty ratkaisemaan tasa-arvoon liittyviä epäkohtia yksin vaan tarvitsemme miesten apua. Aivan samalla tavalla kuin miehet tarvitsevat meidän naisten apua erityisesti heitä koskettavissa asioissa. Tasa-arvoa ei saavuteta sukupuolten välisellä taistelulla vaan toinen toistamme tukien kummankin kannalta tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja maailman luomiseksi. Rehellistä on kuitenkin tunnustaa, että elämässä ja yhteiskunnassa on edelleen kysymyksiä, jotka koskettavat juuri naisia ja me naiset löydämme voimaa ratkaista näitä kysymyksiä juuri omassa toiminnassamme, pohtimalla yhdessä tuumin yhä uusia ratkaisuja .Näin on niin valtakunnan tasolla kuin paikallisella tasolla.

Aika ei ole ajanut naisten yhteistoiminnan ohi. Monet ihmisryhmät, naiset, miehet, nuoret, opiskelijat, eri ammattiryhmät ja harrastajaryhmät, luovat oman yhteistoiminnan muotoja itselleen tärkeiden kysymysten edistämiseksi tänäänkin. Kokoomusnaisten kohdalla meitä yhdistävät tietenkin kokoomuslaiset arvot, vapaus, vastuu ja demokratia, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen, mutta aivan erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvät kysymykset.  Tuoreen kehysriihen päätöksissä Jyrki Kataisen hallitus osoitti,  että kokoomuslaiset arvot ovat tärkeä suunnannäyttäjä hallituksen tulevaisuutta rakentavassa työssä. Hallituksen esitykset olisivat hyvin toisenlaisia ilman vahvaa kokoomuslaista arvomaailmaa.

Hyvät kokoomuslaiset sisaret;

Naiset ovat edelleen aliedustettuja politiikassa. Kokoomuksessa naiset ovat päässeet hyvin etenemään politiikan ykköspaikoille puoluejohtoon, eduskuntaryhmän johtoon ja ministereiksi. Kunnallisessa päätöksenteossa emme ole kuitenkaan onnistuneet yhtä hyvin. Tämän vuoden kunnallisvaalit antavat mahdollisuuden korjata vallitsevaa epätasa-arvoa kunnanvaltuustojen ja –hallitusten, kuntayhtymien, liikelaitosten puheenjohtajapaikkoja jaettaessa. Naiset työskentelevät miehiä useammin kuntasektorilla, naiset käyttävät kunnallisia palveluja miehiä enemmän ja pitävät niitä miehiä tärkeämpinä. Siksi on tärkeää, että naiset ovat myös päättämässä siitä, missä, miten ja millaisia palveluja kunnissa on tarjolla.

Meidän tehtävämme on myös tunnistaa yhä yhteiskunnassamme vaikuttavia hyvä veli –verkostoja, jotka tukkivat tien niin miehiltä kuin naisiltakin päästä omalla työllä ja ahkeruudella etenemään politiikan ja elinkeinoelämän ykköspaikoille. Vanhojen rakenteiden muuttaminen vaatii rohkeutta, mutta juuri meillä Kokoomusnaisissa on yhteistoiminnan voimaa nousta sanomaan, että nyt meille riittää. Mikään ei muutu, ellemme nouse rohkeasti muuttamaan, uudistamaan ja osoittamaan niitä epäkohtia, jotka ovat yhtäläisten mahdollisuuksiemme esteenä. Yhdessä me voimme ja rohkenemme nousta ja loistaa toivona kaikille ja kaikenikäisille naisille, kaikille miehille, kunnioituksesta vanhemmille sukupolville, toivona uusille sukupolville oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Tavoitteidemme on oltavia haastavia, jotta saavutamme myös tuloksia.

Arvoisa juhlayleisö,

Yleiskuva suomalaisesta tilastonaisesta on kannustava. Erityisen tärkeää on se, että kansallisella ja paikallisella päätöksenteolla turvaamme mahdollisuuksien tasa-arvon. Jokainen yksilö ja perhe tehköön valintojaan omien arvostusten ja taipumustensa mukaan, mutta meidän poliittisesti aktiivisten tehtävänä on varmistaa, että tämä valinnanvara on aidosti myös olemassa. .

Aivan lopuksi haluan erityisesti suunnata ajatuksemme suomalaisen historian teräsnaisiin.  Kokoomusnaisten historiikissä ” Kokoomusnaisten matka kodista kabinettiin” kuvataan  hyvin niitä haasteita ja uskomuksia, joita monet kanssasisaremme ovat joutuneet ylittämään ja kumoamaan tullakseen kuulluksi ja saadakseen vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.  Nykyinen naisten asema on historiansa tulos – ei saavutettu etu. Siksi yhä edelleen tarvitsemme naisia ja miehiä rinnakkain rakentamaan tasa-arvoista suomalaista yhteiskuntaa, sillä tasavertaisuus naisten ja miesten kesken on erityisen suomalainen tapa elää.

Näillä sanoilla haluan onnitella Pirkan Kokoomuksen Naisia, yhdistyksen 30 -vuotista taivalta, ja tietenkin myös kiittää Naisten Liiton puolesta näistä upeista juhlista, johon saamme tänään osallistua. Voimme tänään muistella ja kohottaa maljaa tyytyväisin mielin kaikille niille entisille aktiiveille ja paikalla olevalle juhlayleisölle, ja toivoa vielä monia samanlaisia, aktiivisia vuosia eteenpäin.

Erittäin antoisaa vuosijuhlaa teille kaikille!