Risikon-malli tukee kuntauudistusta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka:

Risikon-malli tukee kuntauudistusta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka kehuu hallitusta siitä, että se on saanut sovittua jälleen tärkeitä askelmerkkejä kuntauudistuksen etenemiselle.

”Uudistus etenee jämäkillä, maltillisilla askelilla eteenpäin. Kuntien toinen kuulemiskierros vielä vahvistaa entisestään kuntien omaa osuutta uudistuksen toteutuksessa.”

Toivakka painottaa, että kuntarakennetta uudistetaan ja sote-palveluita kehitetään yhdessä tiiviissä rintamassa.

”Sosiaali- ja terveyspuolen ministerityöryhmän ehdotus poistaa turhaa terveydenhuollon byrokratiaa ja antaa palveluille enemmän tilaa. On jokaisen suomalaisen etu, että byrokratian sijasta voimavaroja keskitetään esimerkiksi perusterveydenhuoltoon. On äärimmäisen hyvä, että päähallituspuolueet ovat molemmat tämän Risikon-mallin kannalla.”

Toivakan mukaan palveluita uudistettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä terveydenhuoltojärjestelmämme kivijalkaan eli perusterveydenhuoltoon.

”Lähellä ihmistä tarvittavat laadukkaat palvelut, kuten terveyskeskus, kouluterveydenhuolto, neuvola tai vaikkapa vanhustenhoiva luovat turvallisuutta. Valitettavasti jo vuosikymmeniä erikoissairaanhoito ja häiriöpalvelut ovat kehittyneet perusterveydenhuollon kustannuksella. Ehkäisevät ja terveyttä edistävät palvelut ovat kehittyneet lähinnä satunnaisina hankkeina. Kun hallintoa karsitaan, on mahdollisuus parantaa palveluja.”

Toivakka muistuttaa myös, että väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyy muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita.

”Yhdyskuntasuunnittelu sekä esimerkiksi vapaa-ajan, sivistyksen ja kulttuurin palvelut kytkeytyvät tässä mielessä toisiinsa. Kuntaperusteinen malli mahdollistaa näiden tekijöiden yhdistämisen kunnalliseen demokraattiseen päätöksentekoon.”