Sopu vanhuspalvelulaista

Kokoomuksen Toivakka: Sopu vanhuspalvelulaista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka on tyytyväinen tänään hallituksen budjettiriihessä neuvoteltuun yhteisymmärrykseen vanhuspalvelulain toteutuksesta.

- Vanhuspalvelut saavat merkittäviä lisäresursseja. Kokoomuksen kannattama ja ministeri Risikon aikoinaan alulle panema lakiuudistus herätti paljon keskustelua erityisesti sitovien laitoshoidon henkilöstömitoitusten kirjaamisesta. Nyt saatu sopimus täyttää Kokoomuksen tavoitteet lain osalta, Toivakka kertoo.

Vanhuspalvelulakiin ei hallituksen budjettiriihipäätöksessä kirjata sitovia henkilöstömitoituksia. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2015 alussa annettaisiin asetus, jossa voidaan säätää mm. työntekijöiden määrästä suhteessa asiakkaiden määrään ja hoitoisuuteen, ottaen huomioon työntekijöiden pätevyyden ja muut hoitoon vaikuttavat laatutekijät.

- Asetus annetaan, mikäli ei ole saavutettu suositusten mukaista vähimmäismitoitusta, mahdollisesta mitoituksen tasosta ja mallista sovitaan kuitenkin erikseen, Toivakka sanoo.

- Henkilöstön määrä on yksi mittari mitata laatua, mutta kokonaisuuteen vaikuttavat muutkin tekijät. Vanhuspalvelujen henkilöstösuunnittelun tulee aina lähteä hoidettavan hoidon tarpeesta. Tarvittavan hoitohenkilöstön määrään vaikuttavat ennen kaikkea vanhusten kunto ja henkilökunnan ammattitaito. Lisäksi siihen vaikuttavat myös mm. tilat, käytössä olevat tukipalvelut - mm. siivous- ja ateriapalvelut, sekä avustettavan henkilökunnan määrä. On tärkeää, että hallituksen päätöksessä painotetaan laajemmin hoivan laatuun vaikuttavista tekijöistä pelkän henkilöstömitoituksen sijaan, Toivakka alleviivaa.

Toivakka kiittelee erityisesti omaishoidon tukipalveluihin tehtävää 10 miljoonan euron lisäystä.

- Tämä raha tulee todella tarpeeseen ja oli mukana Kokoomuksen tavoitteissa. Olen erittäin tyytyväinen suomalaisten ikäihmisten puolesta, että pitkään hiottu laki saatiin etenemään. Laki tuo monia parannuksia ikäihmisten hoivaan ja palveluihin sekä vaikutusmahdollisuuksiin kunnissa, Toivakka jatkaa.

- Välillä Kokoomukselle yritettiin sovittaa viittaa koko lain vastustajana, mikä ei missään nimessä pidä paikkaansa, tämähän on alun perin ministeri Risikon alulle panema hanke. Halusimme laista mahdollisimman hyvän.  Tärkeintä nyt on, että tämä ikäihmisten palveluita ja hoivaa edistävä lakihanke etenee ja yhteisymmärrys jatkosta saatiin, Toivakka summaa.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, p. 050 5122 928