Tiehankkeilla kilpailukykyä

Kokoomuksen Toivakka: Tiehankkeilla kilpailukykyä

 Kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka korosti eduskunnan budjettikäsittelyssä torstaina liikenneministeri Merja Kyllöselle, että tiehankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet.

-”Tiukan rahan aikana on mietittävä tarkkaan, mihin investoidaan. Tiehankkeita eteenpäin vietäessä on tärkeää, että huomioidaan hankkeiden merkitys laajemmin elinkeinoelämän tarpeiden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta. Hankkeen myötä luodaan uusia työpaikkoja myös pitkällä tähtäimellä, ei vain rakentamisvaiheessa”, korostaa Toivakka.

-”Etelä-Savossa tämä tarkoittaa ainakin itä-suomen pääväylän Viitostien Mikkeli-Juva osuuden ja Savonlinnan rinnakkaisväylän rakentamista. Molemmilla on hyvin laajat elinkeinopoliittiset vaikutukset”, sanoo Toivakka.

Hallituksen Venäjä-painotteiset tiehankkeet saavat Toivakalta kiitosta. -”Venäjäyhteyksien parantaminen on koko Suomen kilpailukyvyn parantamista”, painottaa Toivakka.