Toukokuu 2012

Hyvät Ystävät

Kuukausi on ollut ”toukotöitä” täynnä. Me kansanedustajat olemme ahertaneet niin Arkadianmäellä kuin maakunnassakin. Kiekkoleijonat taas tekivät oman ansiokkaan työnsä MM-areenalla. Lue kisablogi-merkintäni tästä.

Kiekkokisojen tapaan eduskuntatyössäkin raha-asiat ovat olleet vahvasti esillä. Maaliskuussa saavutettu kehysratkaisu on eduskunnan käsittelyssä. Olen ollut ottamassa kantaa kehyksiin sekä sosiaali- ja terveys- että valtiovarainvaliokunnan jäsenenä. Kehyksen tärkein anti ovat uuden kasvun luomiseksi ja suomalaisen yrittäjyyden tukemiseksi tehdyt panostukset.

Lisäksi valiokunnissa on käsitelty vuoden toista lisätalousarviota. Hallituksen kehysriihessään tekemät ratkaisut ja Suomen julkisen talouden hoitoa kohtaan tunnettu luottamus näkyvät nyt lisäbudjetissa alentuvina valtionvelan korkomenoina.

Suuren valiokunnan kokouksissa olemme evästäneet ministereitämme tulevia Euroopan unionin neuvoston, nk. ministerineuvoston kokouksia varten ja kuulleet heidän selvityksiään näistä kokouksista. Eduskunnan rooli unioniasioissa on moneen muuhun jäsenmaahan verrattuna suuri. Suuressa valiokunnassa osallistumme unionin päätöksentekoon ohjeistamalla ja valvomalla hallituksen EU-politiikkaa. Valiokunnan kokouksissa pysyy ajanhermolla.

Yhteisen pöydän ääreen

Maakuntamme on haasteiden edessä. Väestö vähenee ja vanhenee, ja syntyvyyden lisääntymisestä huolimatta muuttotappio nousi muutaman vuoden takaiselle tasolle. Erityinen huoli meillä on nuorista, erityisesti opiskeluikäisistä. Suuri joukko heistä on syrjäytymisvaarassa vailla opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikkaa. Nopeasti ikääntyvällä maakunnalla ei kerta kaikkiaan ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui luonnonkauniissa Punkaharjun Lustossa maanantaina. Avauspuheessani nostin huolen nuorista selkeästi esille.

Valtio ja kunnat ovat panostaneet nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorten yhteiskuntatakuulla halutaan taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jotta tämä voidaan toteuttaa, tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ehdottamani nuorten hyvinvoinnin kumppanuuspöytä sai laajaa kannatusta yli puoluerajojen. On tärkeää, pöydän ympärille saadaan toimijoita niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Olemme kaikki toimijoita tässä asiassa. Meillä kaikilla aikuisilla on vastuu nuoremmista. Varmistetaan yhdessä, ettei kukaan lähellämme jää yksin, vaille tukea.

Keskustelua käytiin myös maakunnan tuulivoimahankkeista. On tärkeää, että kaikki energiantuotantomuodot käydään läpi ja esimerkiksi tuulipuistojen sijainti harkitaan huolellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettemme ratkaisuilla oleellisesti hankaloita muuta elinkeinotoimintaa, kuten matkailua, ja luontoarvojamme.

Palveluesitystä odotellessa

Ensi viikolla saadaan lisää tietoa sekä kuntauudistuksesta että sen rinnalla keskeisenä toteutettavasta sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennetta koskevasta uudistuksesta. Suurella mielenkiinnolla odotamme esitystä palveluiden järjestämisestä. Tärkeää on, että peruspalveluita vahvistetaan. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei voi korostaa liikaa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sairaanhoitoa on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti ja pohdittava, miten ne tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen suuntaviivoista ja ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö, mutta järjestämisvastuu on kunnilla. Kuntapäättäjillä on tärkeä rooli palveluiden järjestämisestä päätettäessä. Kannustankin kuntavaaliehdokkuuteen – kunnanvaltuutettuna pääsee vaikuttamaan ihmisiä lähellä olevien palveluiden valmisteluun ja toteutukseen. Tarvitsemme osaavia ihmisiä mukaan talkoisiin hyvän kotikunnan puolesta.

Hyvää kesää