Työtä ja tukea nuorille

Työtä ja tukea nuorille

Eduskuntavaalit käytiin reilu kuukausi takaperin ja ensimmäistä kertaa puolueen historiassa kokoomus on eduskunnan suurin puolue. Tältä pohjalta Jyrki Katainen aloitti tunnustelujen jälkeen hallitusneuvottelut, jotka viime viikolla keskeytyivät, kun vasemmisto päätti marssia ulos. On harmillista, että velkaantumisen pysäyttäminen ja todellinen vastuunkanto ei saanut riittävää tukea. Suomi tarvitsee nyt toimintakykyisen hallituksen, joka kykenee turvaamaan hyvinvoinnin, torjumaan köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä luomaan uutta kasvua ja työpaikkoja.

Hallitusneuvottelujen työryhmissä käytyjen neuvotteluiden yksi pääteema oli työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Talouden taantuman seurauksena erityisesti nuorten työttömyysluvut ja syrjäytymisriski huolettavat. Hallitus onkin tehnyt töitä molempien ehkäisemiseksi. Rahoitusta työllisyyttä tukeviin toimiin on lisätty. Esimerkkinä opetus- ja kulttuuriministeriön Työtä nuorille –hanke, jonka tuella palkattiin lähes 1200 nuorta ympäri Suomen. Myös koulutusmahdollisuuksiin on panostettu.

Keskustelu nuorten mahdollisuuksista on erittäin ajankohtainen, kun moni nuori suunnistaa kesätyönhakuun. Ensimmäinen työpaikka ja kosketus työelämään on nuorelle tärkeä. Työelämän pelisäännöt ja vastuunkanto opitaan nimenomaan työelämässä. Hallitus on panostanut nuorten mahdollisuuksiin, mutta myös yritysten tulisi kantaa erityistä vastuuta nuorista. Koulujen kesälomat alkavat piakkoin. Työllistämällä nuoren kannustamme häntä työntekoon ja tarjoamme samalla kallisarvoista kokemusta työelämästä. Harmittavan usein nähdään vain työllistämisen kustannukset, eikä pohdita työllistämisen vaikutuksia niin nuoren elämään kuin laajemmin koko yhteiskuntaan.

Nuorten työllisyyttä laajempana kokonaisuutena on pohdittava tapoja joilla heidät saadaan mukaan yhteiskunnan eri toimintoihin. On tärkeää, ettei yhtään nuorta jätetä oman onnensa nojaan. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi etsivään nuorisotyöhön onkin panostettu. Tässä työssä on kyse juuri niiden nuorten "etsimisestä ja löytämisestä", jotka eivät ole minkäänlaisen koulutus- tai tukiverkon piirissä. Myös tässä asiassa, paljon keskustelua herättänyt positiivinen syrjintä on mielestäni oikein tervetullutta. Tukea tarvitsevia nuoria on autettava ja heille on tarjottava mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen.

Samalla on kuitenkin muistettava, että nuoria tuettaessa ja heille mahdollisuuksia tarjottaessa on toimittava heidän ehdoillaan. Ei ole tarkoituksenmukaista, että aikuiset ryhtyvät päättämään nuorten asioista omien päämääriensä pohjalta. Nuorille on tarjottava aito mahdollisuus vaikuttamiseen heitä koskevissa asioissa. Jos nuoret kokevat olevansa kykenemättömiä vaikuttamaan esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekoon, mikä saisi heidät äänestämään kansallisissa vaaleissa? Osallistuminen on olennainen osa toimivaa demokraattista yhteiskuntaa.

Nuoriin panostaminen kannattaa. He ovat tulevaisuuden vastuunkantajia ja hyvinvoinnin luojia. Huomioimalla nuorten mahdollisuudet nyt, luomme pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Lenita Toivakka

Kansanedustaja (kok)

Mikkeli