Usko tulevaan on edullista elvyttämistä

USKO TULEVAAN ON EDULLISTA ELVYTTÄMISTÄ

Maailmantalouden tila on epävarma ja se heijastuu maakuntaankin. Julkisessa keskustelussa käytetty retoriikkaa on ajoin hyvinkin synkkää ja sitä seuratessa tuntuu kuin kaikki toivo olisi jo menetetty. Tosiasiat on toki tunnustettava vähättelemättä, mutta lietsomisesta ei ole kuin haittaa.  

Euroopan tasolla ratkaisuja haetaan jatkuvasti ja niitä tuloksia saavutetaan. Kiivas keskustelu vakuuksista, Kreikan vastuuttomuudesta ja euron tulevaisuudesta on sumentanut ongelman ytimen – ylivelkaantumisen. Vastaus velkakriisin ei ole käsien pystyyn nostaminen tai syyttömyyden korostaminen. Yhdenkään valtion velka ei häviä tai tartuntavaara poistu saati pankki pelastu, vaikka yhteinen valuutta kuopattaisiin kuinka syvälle. Nämä ovat kovaa todellisuutta ja ne on kohdattava.

Viikontakaisissa ja viime keskiviikon EU-kokouksissa keskusteltiin ja päätettiin toimenpiteistä joilla vahvistetaan talouskuria ja estetään kriisin leviäminen. Päätökset ovat tavoitteidemme mukaiset ja osoitus yhteistyöhalusta sekä päätöksentekokyvystä vaikeissakin asioissa. Suomen tavoitteiden mukaisesti yksityisten sijoittajien vastuu Kreikassa kasvaa ja vaikka kriisirahastoa tehostetaan, suomalainen veronmaksaja ei maksa lisää. Tilanne on edelleen herkkä, mutta markkinat ovat reagoineet ja pörssit lähteneet nousuun.

Kasvua luodaan optimistisella asenteella. Sen sijaan, että vaivutaan synkkyyteen ja luovutaan kaikesta toivosta, jokaisen tulisi hyödyntää kykynsä ja ottaa vastuusta omasta ja muiden elämästä mahdollisuuksiensa mukaan. Optimistinen elämänasenne, terve usko omiin kykyihin ja henkilökohtainen aktiivisuus synnyttävät hyvinvointiyhteiskunnan pelastavaa talouskasvua. Ilman uskoa tulevaisuuteen, ideat jäävät syntymättä, yritykset perustamatta ja työpaikat luomatta. Kyynisyydellä saavutetaan vain keskinkertaisia tuloksia, pessimismillä ei sitäkään.

Työmarkkinoilla käydään parhaillaan neuvotteluita alakohtaisesti. Tiukka neuvotteluaikataulu asettaa paineita. On toivottavaa, että neuvotteluissa saadaan aikaan sopimukset mahdollisimman kattavasti, jotta luomme tarvittavaa vakautta ja ennustettavuutta yritysten toimintaympäristöön.

Tosiasia myös on, että kaikilla ei ole mahdollisuutta työllistämiseen tai työntekoon. Hyvinvointiyhteiskunnassa valtio kantaa vastuuta siitä, että kaikilla on mahdollisuus mielekkääseen elämään. Toteutettavilla merkittävillä perusturvan korotuksilla pyritään lisäämään ostovoimaa sekä luomaan turvaa epävarmoina aikoina.

Lenita Toivakka

kansanedustaja

Suuren valiokunnan jäsen