Yrittäminen tuntuu hyvältä

Yrittäminen tuntuu hyvältä

Suomessa on nyt tärkeintä luoda uusia työpaikkoja. Yrittäjyys on hyvinvoinnin perusta ja yritystoiminnan lisääminen sen elinehto. Tulevina vuosina yrittäjien määrä tulee merkittävästi vähenemään eläköitymisen myötä. Tarvitsemme lisää vastuunkantajia tekemään arvokasta työtä tulevaisuutemme rakentamiseksi. Suuri huoleni onkin, mistä löytyvät uudet yrittäjät luomaan kasvua ja työpaikkoja, ja turvaamaan palveluja. 

Tulevina vuosina 60-80 tuhatta yritystä hakee jatkajaa ja uutta yrittäjäomistajaa. Haaste on iso, sillä sukupolvenvaihdokseen liittyvät perintö- ja lahjaverot sekä pankkien kiristynyt luottopolitiikka on tehnyt yritystoiminnan rahoituksesta ja aloittamisesta vaikeaa. Koska olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen on helpoin tapa turvata työpaikat ja niiden kasvu, on erittäin tärkeää varmistaa näiden yritysten toiminnan jatkuminen.

Yhteiskunnan on luotava yrittäjämyönteinen ilmapiiri. Nyt jos koskaan tarvitaan suhdanneluontoisia tehokkaita kannustimia yrittäjäksi ryhtymiseen, sukupolvenvaihdoksiin ja uusinvestointeihin. Myös palkkiota riskinotosta tarvitaan, jotta yrittäjäksi ryhtyminen on todellinen vaihtoehto palkkatyölle. 

Pisimmän työurani olen tehnyt yrittäjänä kaupan alalla yhdessä mieheni kanssa. Työllistimme parhaimmillaan yli 100 eri-ikäistä eteläsavolaista. Tuntui hyvältä luoda työpaikkoja ja nähdä työstään innostuneita ihmisiä, jotka oli itse rekrytoinut ja kouluttanut. Tuntui myös hyvältä toteuttaa ideoitaan ja olla arjessakin luova. Tuntui hyvältä tuottaa palveluita ja myydä tuotteita, joita asiakkaat arvostavat. 

Yrityksemme toimintaa ohjasivat arvot, joita pidän tärkeinä yritystoiminnassa edelleen: tyytyväiset asiakkaat, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta, vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta sekä kannattava liiketoiminta.

Toimin yrittäjänä elämänvaiheessa, jossa tyttäreni kasvoivat leikki-ikäisistä teinitytöiksi. Yrittäjäpariskunnan työpäivät venyivät pitkiksi. Isovanhempien ja ystävien apua tarvittiin usein. Kaupan alan kova kilpailu söi voimia ja toi paineita kotiin. Aina ei jaksanut olla läsnäoleva äiti. Perheen arjen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen oli haasteellista. 

Liikunta ja perheen yhteiset lomat auttoivat jaksamaan ja innostumaan arjesta aina uudelleen. Yrittäjän onkin pidettävä erityisen hyvää huolta itsestään. Jos ei jaksa huolehtia itsestään, ei jaksa muistakaan ja kaikki kärsivät. Yrittäjä onkin vastuussa paitsi itselleen ja läheisilleen, myös henkilökunnalleen.

Ihmisiä on kannustettava tekemään parhaansa – uskomaan ideaansa, työllistämään, menestymään ja innostamaan muitakin menestymään. Näin luomme yhteistä hyvinvointiamme ja rakennamme Suomea. Pohjimmiltaan yrittäminen on vastuunkantoa jaideoiden sisukasta toteuttamista. Yrittäjyys on elämäntapa ja se tuntuu hyvältä.