uusimmat

Puheenvuoro: Presidentinvaalissa valitaan myös Suomen ulkopolitiikalle johtaja (Länsi-Savo/Itä-Savo 16.1.2018)

Kuluneiden vuosien aikana ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat nousseet entistä merkittävämpään rooliin.

Ukrainan kriisi, Pohjois-Korean uhittelu sekä kansainvälinen terrorismi ovat jännittäneet ilmapiiriä ja luoneet painetta kääntää katseet lyhytnäköiseen sulkeutumisen aikaan.
Samaan aikaan vääjäämättömästi etenevä ilmastonmuutos tulee väistämättä muuttamaan koko maailmaa ja luomaan meitä kaikkia koskevia uusia kysymyksiä ratkottavaksi. Etenkin nuorille maailma on muuttunut yhä epävarmemmaksi.

Kansainvälisen tilanteen kiristyminen sekä uusien globaalien uhkakuvien nousu on kasvattanut entistä suurempaa tarvetta aktiiviselle, vakaalle ja aloitteelliselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
Etenkin Itämeren alueen kiristyneen tilanteen rauhoittaminen, ilmastonmuutoksen jarruttamisen puolesta toimiminen ja dialogin ylläpitäminen arvaamattoman itänaapurimme kanssa ovat Suomen ulkopolitiikan ydinalueita, joilla tulee olemaan vaikutusta jokaisen suomalaisen elämään.
Suomen harjoittamalla ulkopolitiikalla on myös merkitystä muulle maailmalle. Esimerkiksi osaamiselle rauhanvälityksessä sekä tasa-arvon edistämisessä on juuri nyt runsaasti tarvetta.

Nykyisen perustuslain mukaan presidentti johtaa maan ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Viimeisen kuuden vuoden aikana presidentti on myös vakiinnuttanut vahvan paikkansa ulkopolitiikan keskiössä.
Presidentti Niinistön aloitteellisuus esimerkiksi Itämeren turvallisuuden lisäämisessä transponderialoitteella, sekä korkean tason tapaamiset USA:n, Kiinan sekä Venäjän presidenttien kanssa ovat vahvistaneet Suomen mainetta aktiivisena ja luotettavana ulkopoliittisena toimijana.
Ulkopolitiikassa osaaminen, avoimuus sekä keskustelu ovat pienen maan parhaita valttikortteja vaikuttaa. Suomella on kykyä ja luotettavuutta toimia kokoaan suurempana tekijänä, mikäli vain haluamme. 

Pääsen itse ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä olemaan säännöllisesti yhteydessä presidentti Niinistön kanssa ja näen hänen jatkonsa Suomen kannalta parhaimpana vaihtoehtona.
Presidentti Niinistössä taitava ulkopoliittinen osaaminen yhdistyy ihmisläheisiin arvoihin ja huolenpitoon nuorista, ympäristöstä sekä tulevaisuudesta.
Kuten presidentti itse uudenvuoden puheessaan totesi, ”Nuorten huoliin on vastaaminen vain herättämällä luottamus siihen, että vaikeudet voitetaan.”


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto