uusimmat

Vappupuhe Mikkelin Porvarivappujuhlassa 1.5.2015

Hyvä juhlaväki,

Hyvää suomalaisen työn päivää!

Kokoomus asetti työn etusijalle jo ennen vaaleja. 

Kokoomuksen työlinja on saanut kannatusta, myös kevään eduskuntavaaleissa.

Suuri kiitos tästä työstä ja tuloksesta kuuluu teille kaikille mukana olleille. Uhrasitte aikaanne ja energiaanne    Meillä oli Uudessa kaakon vaalipiirissä hyvä pöhinä. Iso, lämmin kiitos!

Otimme joukkueena Alexin johdolla valtavan loppukirin, vaikka seitsemän kansanedustajapaikan menettäminen harmittaakin. Menestyimme kuitenkin gallupkannatustamme selvästi paremmin. Kaakossa säilytimme kolme paikkaa. 

Historiallisen vaalien tuloksesta tekee vasemmiston kannatuksen lasku. Kokonaisuudessaan vain noin joka neljäs äänesti heitä, kun taas keskustaoikeistolaista vaihtoehtoa kannatti joka toinen.

Voikin sanoa, että joka toinen äänestäjä asetti työn ja yrittäjyyden etusijalle, samoin vastuun hyvästä valtion taloudenhoidosta.

****

TYÖ

Oikea polku tulevaisuuden hyvinvointiin kulkee työn kautta. Suomi menestyy vain työtä tekemällä ja yrittämällä, ja ennen kaikkea yhteistyössä. 

Jotta työnteko olisi etusijalla, on meillä oltava maailman paras työelämä.

Työelämä on muuttunut. Myös työelämän pelisääntöjen on muututtava. Yhä useampi työ ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Siksi tarvitaan joustavuutta. Suurin osa suomalaisista kannattaa paikallista sopimista, siis sitä että työpaikoilla voidaan yhdessä sopia työnteosta.

On hankala ymmärtää, miksi asiaa vastustetaan aatteellisista lähtökohdista, kun hyötyjiä olisivat kaikki.

Työnantaja ja työntekijä ovat samassa veneessä – yhden etu on myös toisen etu. Meidän on muututtava ajan mukana, eikä harata vastaan.

Työn vastaanottamisen tulee kaikissa tilanteissa olla kannattavaa. Sosiaaliturvaa on uudistettava ja verotusta kevennettävä siten, että tehty työ lisää käteen jäävien ansioiden määrää. 

Tarvitsemme myös lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämään. Naisella ja miehellä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla. Vanhemmuudesta koituvat kustannukset on tasattava työnantajien kesken ja vanhempainvapaajärjestelmää on uudistettava. 

Nyt on aika toteuttaa ne kauniit puheet, joita vaalien alla kuulimme.

YRITTÄJYYS

Jotta työ voi olla päätöksenteossa etusijalla, meillä on oltava työtä ja niitä jotka työllistävät.

Suomalaiset työpaikat syntyvät yrityksiin – erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Siksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että olosuhteet kannustavat yrittämään sekä luomaan työtä ja työpaikkoja.

Yrittäjien viesti päättäjille on ollut selvä! Päätöksenteon pitää olla luotettavaa ja pitkäjänteistä. 

Kotipesän täytyy olla kunnossa, jotta haaveet kasvusta ja kansainvälistymisestä ovat paremmin saavutettavissa.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä olen saanut kunnian tukea suomalaisten yritysten, kaiken kokoisten ja eri sektoreita edustavien yritysten mahdollisuuksia maailman markkinoilla. Olen ylpeä suomalaisista yrityksistä ja niiden osaamisesta!

Viennistä on näiden vaalien alla puhuttu enemmän kuin aikoihin!!!  Suomi elääviennistä. Toimivaa Team Finland –yhteistyötä on jatkettava. Oikein ajoitetuilla ja mitoitetuilla toimilla valtio voi luoda puitteet ja antaa oikeanlaista tukea silloin, kun sitä tarvitaan.

On meidän poliitikkojen tehtävä varmistaa, että toimintaympäristö on kunnossa. Epävarmuutta aiheuttava poukkoileva päätöksenteko on jäätävä taakse. On ymmärrettävä, että yrittäjä, se joka taloudellisen riskin kantaa, tarvitsee luotettavan ja ennustettavan näkymän tulevasta. Poliittiset päättäjät eivät saa olla omalla toiminnallaan lisäämässä epävarmuutta.

Nyt tarvitaan synkistelyn sijaan valoa ja toivon luojia. Valoa, toivoa ja mahdollisuuksia on näkyvissä Suomellekin. Näemmekö ne, tartummeko niihin, ryhdytäänkö tekemään töitä. Presidentin sanoja mukaillen eilen "....Nyt tehdään se". 

Vastustajia ja purnaajia meillä riittää samoin oman edun tavoittelijoita. Nyt muutoksen ja kokoomuksen vaatiman uudistuslinjan vastustaminen on isänmaan tulevaisuudelle vahingollista. Tarvitsemme presidentin sanoja taas lainatakseni "muutosmyötärintaa". Ymmärrystä siitä, että on pakko tehdä asioita toisin, jotta pärjäämme.

****

SIVISTYS

Vappu on myös opiskelijoiden juhla. Ja haluankin toivottaa iloista kevään juhlaa kaikille opiskelijoille! 

Mikkelissä on mahtavia opiskelijoita eri puolilta Suomea ja maailmaa, pätevät opettajat ja upeat oppilaitokset. Palkitut ja tulevaisuuteen hyvin valmistautuneet. Paljon työtä on tehty ja vaikeita päätöksiä. Nyt vaikuttaa siltä, että strategiset valinnat on tehty viisaasti. Tulevaisuuden aloja painottaen; biotalous, ympäristöteknologia, digitaalisuus. Muut näistä puhuvat, me teemme!

Suomi on koulutuksen suurmaa ja olemmekin pärjänneet hyvin kansainvälisissävertailuissa. Koulutuksen perusta on vahvalla pohjalla. Nyt on varmistettava, ettätämä kehitys jatkuu.

Vanhat oppimismenetelmät ovat jo osittain väistyneet uusien tieltä. Pänttääminen ja mahdollisimman suuren tietomäärän sisäistäminen ei enää takaa sivistystä. On kiinnitettävä huomiota erityisesti osaamisen, ajattelun laatuun, luovuuteen ja ennen kaikkea oppimisen innostavuuteen. 

Suomalainen osaaminen on nostettava uuteen nousuun:

Kokoomus ei halua leikata koulutuksesta. Päinvastoin tarvitaan uusia panostuksia koulutuksen sisältöihin, tutkimukseen ja innovaatioihin. Seuraavan hallituksen on toteutettava peruskoulun uudistamisohjelma. Jokaiselle koulunsa päättänelle on taattava koulutuspaikka sekä riittävä ohjaus ja tuki. 

Koulutusviennin esteitä on raivattava ja viimeinkin kuuluisasta koulutuksestamme on tehtävä todellinen vientituote.

TURVALLISUUS

Turvallisuusympäristömme on heikentynyt. Uskoimme pitkään että Venäjä kulkee samaan suuntaan lännen kanssa. Näin ei ole.

Venäjän toimet ensin Krimillä ja sen jälkeen itäisessä Ukrainassa ovat osoittaneet meille, että voimapolitiikka on palannut Eurooppaan. 

Perinteisten uhkien ympärille on syntynyt myös uusia – kuten tietoliikenteen turvallisuuteen liittyvät uhkat, hybridisodankäynti, kansainvälinen terrorismi.

On luonnollista, että tapahtumat herättävät kysymyksiä ja huolestuneisuutta. Vaikka meihin ei kohdistu suoraa uhkaa, on kehitystä luonnollisesti seurattava tarkasti. 

Suomen turvallisuus rakentuu omasta uskottavasta puolustuksesta ja toimivasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

On tärkeää, että kaikki eduskuntapuolueet jakavat näkemyksen siitä, että seuraavina vuosina puolustusvoimille ohjataan lisämäärärahoja uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen.

Suomen turvallisuutta vahvistetaan entisestään toimivalla ja tiiviillä yhteistyölläkumppaniemme kanssa niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa ja Natossa.

20-vuotinen jäsenyytemme Euroopan unionissa tuo turvaa, kuulumme läntiseen arvoyhteisöön ja paikkamme on siellä.

Euroopan unionin jäsenyys on meille sekä arvovalinta että käytännöllinen ratkaisu hyvinvoinninja turvallisuuden lisäämiseksi. 

Suomen kaltainen pieni maa elää kansainvälisyydestä. Etuamme puolustetaan tehokkaimmin avoimella ja suvaitsevaisella asenteella. Meidän ei pidä käpertyäsisäänpäin vaan suunnataan rohkeasti ulospäin kohti mahdollisuuksia.

****

Tulevien viikkojen aikana selviää, millaisella yhteistyöllä Suomea lähdetään rakentamaan eteenpäin. Kokoomus vastasi hallitustunnustelijan kysymyksiin. Kysymykset olivat hyviä niin olivat vastauksemmekin.

Seuraavalla hallituksella on edessään suuria päätöksiä tarvittavista uudistuksista. Ne ovat välttämättömiä, jotta Suomeen saadaan lisää hyvinvointia ja työtä. 

Puolueelta vaaditaan nyt tosiasioiden tunnustamista ja yhteistä tilannekuvaa niin taloudesta kuin turvallisuudesta.

Suomalaiset kaipaavat luottamusta politiikkaan ja päätöksentekijöihin. Poukkoilevan politiikan on jäätävä taakse. On tärkeää, että nyt ajetaan isänmaan etua, ei omaa etua, ja tehdään työtä yhteisen hyvän eteen.

Tärkeintä on puolueiden välinen yhteinen näkemys Suomen suunnasta. Eripura ja riitely eivät kuulu nyt päätöksentekoon. Jotta tarvittavia uudistuksia voidaan viedäeteenpäin yhdessä, tarvitaan luottamusta ja hallitukselta kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Kokoomus on aina valmis kantamaan vastuuta ja tekemään töitä yhteistyössä Suomen menestyksen ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tavoitteena on että Suomi on avoin, kansainvälinen edelläkävijä ja uudistuva pohjoismainen hyvinvointivaltio. Maa, jossa työ asetetaan etusijalle.

Ehdotankin, että nostaisimme maljan suomalaiselle työlle! Iloista vappua!


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto