uusimmat

Puhe Mikkelin keskusarkiston muuraustilaisuudessa (30.5.2016)

Hyvät naiset ja herrat, hyvät kutsuvieraat.


Olen iloinen ja ylpeä päästessäni osallistumaan tähän hienoon tilaisuuteen. Uuden keskusarkiston peruskiven muuraus merkitsee Mikkelin roolin kasvua kaupunkina, joka vaalii merkittävältä osin kansakuntamme historiaa.


Historian tallentaminen ja säilyttäminen jälkipolvien luettavaksi on merkittävä työ. Arkistot ovat säilyttäneet vuosikymmeniä kansamme historiaa, ja arkistoissa oleva tietomäärä on kasvanut valtavaksi. Omalta osaltaan tästä kertoo uusi keskusarkistomme, joka tulee ottamaan haltuunsa suuren määrän nyt ahtaiksi muuttuneiden maakunta-arkistojen materiaalia.


Arkistolaitoksen päätös sijoittaa uusi keskusarkisto Mikkeliin kertoo luottamuksesta kaupungin elinvoimaisuuteen ja kykyyn vastaanottaa sekä ylläpitää keskusarkiston kaltaisia, kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita. Uuden keskusarkiston rakentaminen tuo työtä ja valmistuttuaan Mikkelin keskusarkisto tulee houkuttelemaan kaupunkiimme vierailevia tutkijoita, tieteentekijöitä ja historiasta kiinnostuneita. Kaupungissa olemassa oleva osaaminen arkistoalalla myös vahvistuu merkittävästi. Hiljaiset arkistohyllyt paitsi säilövät tarinoita elävästä elämästä, myös luovat niitä pelkällä olemassaolollaan.


Maailmassa on kuitenkin aina katsottava eteenpäin. Siirrymme koko ajan kohti aikaa, jossa kiinteät arkistot menettävät merkitystään tutkijoiden matkakohteina, joissa varovaisesti käännellään hauraita, mahdollisesti ainutlaatuisia sivuja, joihin menneiden polvien työ on tallennettu. Siirrymme kohti maailmaa, jossa yhä useammalla on pääsy historian aarteisiin omalta tietokoneeltaan tai puhelimeltaan käsin. Digitalisaatio ulottuu myös arkisto-alalle ja jättää hiljalleen jälkensä tapaan tutkia menneisyyttä. Arkistojen digitointi tuo entistä suuremman tietomäärän kenen tahansa käyttöön ja arkistolaitoksen rooli kansan muistijälkenä saa entistä vaikuttavamman roolin. Niin yliopistotason historioitsijat, kuin kotonaan sukututkimusta tekevät harrastajatkin, ovat entistä helpomman tiedonsaannin edessä.


Nykyaikaisessa arkistossa yhdistyy vuosikymmeniä ymmärretty osaaminen kallisarvoisten asiakirjojen säästämisestä ja oikeanlaisesta kohtelusta niiden ylläpitämiseksi uusiin digitointimenetelmiin, joilla yhtälailla varovasti ja ammattitaidolla pidetään huoli vanhan tiedon siirtymisestä alkuperäisiä asiakirjoja vahingoittamatta. Nykyaikaisessa arkistossa yhdistyy arkistomateriaalin millintarkka sijainti moderneihin tiedonhakujärjestelmiin, jotka ovat korvanneet vanhat hakuteokset.


Suomessa on perinteisesti ollut osaamista vanhan ja uuden yhdistämisessä ja niin myös arkisto-alalla, joka digitalisaation myötä on muovaantunut digitoinnin ja tietohallintojärjestelmien kehittämisen areenaksi. Mikkelillä on uuden arkiston myötä entistä paremmat mahdollisuudet olla osa tämän tärkeän osaamisen kehittämistä.


Toivotan onnea ja menestystä uudelle keskusarkistolle, joka tuo oman säväyksensä Mikkelin rooliin kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kaupunkina, josta on helppo olla ylpeä.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto