uusimmat

Sote-uudistuksessa yhtenäisyys on valttia (Länsi-Savo / Itä-Savo 19.4.2016)

Tärkeä tavoite sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta on tällä vaalikaudella liikkunut eteenpäin. Hallinnon uudistaminen ei ole helppoa, mutta tavoitteena on organisaatio, joka tuottaa meille laadukkaita, tasa-arvoisia ja kustannustehokkaita palveluita.

Uudistuksen tavoitteena ovat sote-palvelut, joissa ihminen on keskiössä. Tavoitteena on toimiva perusterveydenhuolto eli lyhyemmät jonot hoitokeskuksiin. Tavoittelemme myös kustannusten kasvun taittamista.

Hallitus on linjannut hallintoa ja ylätason rakenteita koskevia ratkaisuja. Uudistuksen pohjana on malli, jossa 18 maakuntaa järjestävät sote-palvelut. Etelä-Savon kannalta ratkaisu tuo mahdollisuuksia. Maakunnan yhtenäisyys olisi palveluiden suunnittelussa viisautta, jotta asemamme säilyisi valtakunnallisesti vahvana. Toimiva työnjako alueen sairaaloiden kesken on olennaista.

Palveluverkkoa suunnitellaan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa on valtakunnallisesti 12 täyden palvelun päivystävää sairaalaa sekä lisäksi muita suppeampia päivystäviä sairaaloita. Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus tehdä asian suhteen piakkoin päätöksiä ja toivonkin, että pitkään jatkunut epätietoisuus saataisiin päätökseen. Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen, sillä päivystystä tarvitaan meillä Etelä-Savossa etäisyyksien takia jatkossakin.

Maakunnan osalta pidän ennen kaikkea tärkeänä, että synnytykset säilyisivät Mikkelissä. Viime vuonna synnytyksiä oli melkein 900. Savonlinnan lakkautetut synnytykset toivat lisää synnytyksiä Mikkeliin, mikä on vahvistanut synnytysmahdollisuuksien tärkeyttä Mikkelissä.

Rakenteista on puhuttu paljon, mutta pidän tärkeänä, että saisimme pian selvyyttä päivystyksen ja synnytysten suhteen. Meidän on nimittäin mahdollisimman pian päästävä keskustelemaan siitä, kuinka nopeasti selkäkipuun saa ajan terveyskeskuksesta ja miten paineen keskellä oleva lapsiperhe saa tarvitsemiaan sosiaalipalveluja. Nämä ovat olennaisia kysymyksiä uudistuksessa.

Tavoitteena on tuottajakenttä, joka vastaa kysymyksiin selkäkivusta tai lapsiperheen tuesta ihmislähtöisesti. Asiakas- ja potilaslähtöisyyttä kasvatetaan uudistuksessa valinnanvapaudella. Ihmisellä on tulevaisuudessa mahdollisuus peruspalveluissa ja tietyissä erityistason palveluissa valita tuottaja. Palveluiden laadun varmistaminen ja tuottajien kelpoisuuden määrittely tehdään julkisen vallan toimesta ja vastuu palveluiden järjestämisestä on tutulla maakunnalla. Kriteerit tuottajille muun muassa avoimuuden suhteen määrittelee julkinen toimija. Tuottajina toimii julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Henkilöstö on julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin sote-organisaatioissa avainasemassa uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja henkilöstön asemasta on huolehdittava muutoksissa. Kuten kaikki uudistaminen, tehdään työ paikallisesti.

Uudistus etenee askel askeleelta ja kesän on tarkoitus olla kiireistä aikaa meille sote-työssä mukana oleville.  Kaikki palaute on tervetullutta, jotta saamme onnistuneen uudistuksen.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto