uusimmat

Turvallisuudesta ja tasa-arvosta ei tingitä

Meitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu parhaillaan paljon muutosta ja myllerrystä. Se heijastuu myös meidän arkeemme. Syksyn aikana olemme joutuneet kohtaamaan asioita, kuten terrorismin ja ääriliikkeet, jotka aikaisemmin ovat olleet monelle etäisiä.

Terrorismia ja ääriliikkeitä pakoon Eurooppaan on lähtenyt valtava määrä ihmisiä. Kun Suomeen puolen vuoden aikana tulee ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, erilaisista taustoista ja kulttuureista, voi pitää inhimillisenä että sekin - kaiken uuden lailla - herättää joissakin pelkoja.

Kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että Suomessa turvallisuudesta huolehtii poliisi ja muut viranomaiset. Puhuttiin sitten turvallisuudesta koulumatkalla, illalla kadulla tai laajemmasta turvallisuudesta. Näin kenenkään ei tarvitse edes ajatella turvautuvansa omiin toimiin itsensä tai perheensä turvallisuuden takaamiseksi.

Meidän päättäjien tehtävä on pitää huolta siitä, että lainsäädäntömme on oikeudenmukainen ja ajantasainen. Meidän vastuullamme on myös se, että viranomaisilla on riittävät resurssit pitää huolta kansalaisten turvallisuudesta. Poliisi ja muut viranomaiset ovat toimineet viime aikoina suurten haasteiden paineessa. Haluan kiittää heitä toiminnasta turvallisuuden lisäämiseksi.

 Selvää on, että suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvo on keskeinen arvo. Naisilla ja miehillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Kun edustan Suomea maailmalla, voin olla ylpeä siitä, mitä naisen aseman eteen meillä on vuosikymmenten aikana tehty. Tästä emme tule tinkimään tulevaisuudessakaan. Tuomitsen kaiken naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan. Kenenkään ei pitäisi joutua häirinnän kohteeksi eikä puolustautumaan syytöksiltä, että itse provosoi häirintää. Jokaisen on ymmärrettävä pohjoismaisen naisen asema yhteiskunnassamme.

Näin uuden vuoden alkaessa voi asettaa tavoitteita tulevalle vuodelle. Yksi oma tavoitteeni on nykyisen keskusteluilmapiirin parantaminen. Meistä jokainen voi näyttää mallia siinä, ettei lähde mukaan väärän tiedon levittämiseen ja sitä kautta turhien pelkojen lietsomiseen. Nyky-yhteiskunnassa tieto liikkuu nopeasti, joten etenkin tunteita herättävissä kysymyksissä lähdekritiikki on tarpeen. Uhkaavalle puheelle on myös laitettava rajat. Kirjoitin marraskuun kolumnissani, että Euroopan pitää pysyä avoimena, suvaitsevana ja luottavaisena. Sama koskee meitä Suomessa.

Kirjoitus julkaistu Mikkelin kaupunkilehdessä 21.1.2016


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto