uusimmat

Yhteistyötä turvallisuuden eteen (Länsi-Savo / Itä-Savo 7.6.2016)

Kansainvälinen turvallisuustilanne on kokenut viime vuosina takapakkia. Kansainvälispoliittiset jännitteet ja uudet uhat varjostavat aikaamme.

Kansainvälinen terrorismi on jälleen nostanut päätään. Euroopasta katsoen suurin vitsaus on islamia väärin käyttävä ISIL, joka on ottanut tavoitteekseen alistaa Lähi-idän valtansa alle. ISILin hirmuteot ovat merkittävänä syynä myös Eurooppaa koettelevassa pakolaiskriisissä, joka ei lopu ennen kuin ihmisillä ei ole enää tarvetta paeta kotiseuduiltaan. Ääriainekset on saatava kuriin, alueelle saatava rauha ja kehitysyhteistyön avulla rakennettava ihmisille elämän edellytykset kotiseuduillaan. Ongelmien korjaamiseksi tarvitaan ennen kaikkea yhteistä linjaa ja päättäväisiä toimia Euroopassa ja kansainvälisesti.

Samaan aikaan Venäjän aggressiivinen politiikka ja kansainvälisten velvoitteiden rikkominen Ukrainassa ovat lisänneet jännitteitä lännen ja Venäjän välillä. Suomessa Itämeren alueen kiristynyt turvallisuustilanne on lisännyt keskustelua turvallisuusratkaisuistamme.

Lisäksi maailmaa koettelevat uudet uhat, kuten kyberterrorismi tai ilmastonmuutos, joka on aikamme suurin yhteinen uhka.

Suomen strategiset resurssit ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on rajalliset. Kaikkia maailman ongelmia emme voi korjata, vaan omasta turvallisuudestamme ja lähialueemme vakaudesta huolehtimisen ohella on keskityttävä erityisesti teemoihin, joissa Suomella on annettavaa. Näitä ovat esimerkiksi rauhanvälitystyö, arktinen yhteistyö sekä ilmastoystävälliset ratkaisut.

Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle on tärkeää vaikuttaa kansainvälisillä areenoilla yhteistyön ja yhteisen vastuun puolesta. Suomi onkin aktiivisesti tulemassa esimerkiksi YK:n ja Etyjin ponnisteluita rauhan ja vakauden puolesta. Yhä tiivistyvä yhteistyö EU:n, Pohjoismaiden ja Ruotsin kanssa sekä transatlanttisesti Naton ja Yhdysvaltojen kanssa lisäävät kaikki Suomen turvallisuutta sekä kansainvälistä vakautta. Oman turvallisuutemme kulmakivenä on toki edelleen oma uskottava puolustus sekä vakaa yhteiskunta. Transatlanttisessa yhteistyössä Yhdysvallat on tärkein kumppani; läntinen arvomaailma yhdistää meitä. Lähes koko Euroopan puolustus nojaa yhteiseen sotilasliittoon, jonka kantava voima on Yhdysvallat. Venäjä on naapuri, jonka kehitys vaikuttaa meihin suuresti. Läntisen kumppanuuden rinnalla pidämme yllä kahdenvälisesti ja EU:n kautta vuoropuhelua Venäjän kanssa. Kansainvälispoliittisesta tilanteesta riippumatta on tärkeää, että valtiollisen yhteydenpidon lisäksi yhteyksiä ihmisten välillä vaalitaan ja lisätään.

Suomen kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien meille turvallisuutta tuottavien tahojen kanssa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa olemme yhdessä presidentin kanssa käsitelleet kevään mittaan ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, joka on tarkoitus tuoda lähiaikoina eduskuntaan käsiteltäväksi. Selonteko yhdessä hallituksen teettämän Nato-selvityksen kanssa tarjoaa hyvät ainekset käydä asiallista, kiihkotonta ja realistista keskustelua siitä, miten Suomi parhaiten varmistaa oman turvallisuutensa.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto