uusimmat

Tierahat tuo yrittäjyyttä ja työpaikkoja (Mikkelin kaupunkilehti 28.4.2016)

Viitostien tulppanakin tunnettu Mikkelin ja Juvan välinen tieosuus sai hallituksen kehysriihessä pitkään kaivatut korjausrahat, 121 miljoonaa. Rahoja on odotettu pitkään, edunvalvontatyö on jatkunut jo 30 vuotta ja asia on ollut ajankohtainen koko kansanedustajaurani. Jo neljä vuotta sitten hallitus antoi kehysriihessään 20 miljoonaa Mikkelin kohdan korjaamiseen, mutta suurempien suunnitelmien eteneminen odotti vielä tähän kevääseen.

Tien kunnostamisessa kyse on ennen kaikkea tietä käyttävien turvallisuudesta: vajaa 40 km pitkä tieosuus Mikkelin ja Juvan välillä on maan vaarallisimpia ja valitettavan usein uutisissa henkilövahinkojen takia. Runsaan henkilöliikenteen ohella viitostie on Itä-Suomessa raskaan liikenteen pääväylä ja sitä pitkin kuljetetaan myös paljon vaarallisiksi luokiteltuja aineita.

Jo ennen valmistumistaan tietyö tulee kuitenkin antamaan piristysruiskeen alueen elinkeinoelämälle: Rakennustyöt tulevat tuomaan runsaasti työtä jo tien rakentamisen tiimoilta, mikä puolestaan tulee vaikuttamaan positiivisesti alueen tienrakennusta tukeviin yrityksiin sekä muuhun elinkeinoelämään. Tieninvestointi on mahdollisuus yrityksille ja sitä kautta työllisyydelle.

Näkymät viitostien varteen kehittyvän elinkeinoelämän suhteen ovat positiiviset ja liikenne tiellä on ollut tasaisessa nousussa: Viitostietä pitkin kulkee päivittäin jopa 20 000 ajoneuvoa ja määrän arvioidaan kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Itä-Suomessa tehtävät panostukset biotalouteen tulevat lisäämään tärkeitä puukuljetuksia. Viitostie on oleellinen väylä alueen asukkaille, matkailijoille, elinkeinoharjoittajille ja tavarantoimittajille. Kunnostaminen tuo mukanaan merkittäviä mahdollisuuksia ja odottamaan jääneitä kaavoitussuunnitelmia voidaan panna täytäntöön. Erityisesti paljon tilaa vaativat liikkeet saavat kaavoituksen myötä paljon kyseltyjä mahdollisuuksia toimitilojen rakentamiseksi. Uusi liiketoiminta ja kasvava matkailijoiden määrä luovat hyvää pohjaa pitkäjänteisemmälle elinkeinoelämän kehittämiselle.

Rakennusvaiheen tuomien taloudellisten vaikutusten ja tien positiivisten tulevaisuudennäkymien avulla Etelä-Savon elinkeinoelämälle avautuu loistava tilaisuus lähteä kehittämään viitostie edellä alueen taloutta. Hallitus esitteli vastikään omat työllisyys- ja yrittäjyyspakettinsa, joiden avulla on tarkoitus kannustaa etenkin pieniä yrityksiä helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja poistamalla yrityksen kasvun esteitä. Innovaatiosetelillä on tarkoitus saattaa pk-yrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön tieteen ja tutkimuksen kanssa.

Kehysriihestä tiehankkeellemme tulleet 121 miljoonaa on tärkeä tuki taloudellisesti vaikeina ainoina. Yhdessä hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspaketin kanssa se antaa erinomaiset välineet viitostien varren yrityselämän kehittämiseen. Uudistunut viitostie tulee olemaan turvallisempi, nopeampi ja tarjoaa ympäröivän alueen elinkeinoelämälle uudenlaisia kasvun mahdollisuuksia.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto