uusimmat

Alueellisilla vahvuuksilla koulutushaasteisiin (Juvan lehti 11.8.2016)

Itä-Suomen yliopiston keväällä tehty päätös lakkauttaa Savonlinnan opettajakoulutuslaitos on saanut jo jonkin aikaa hautua Etelä-Savon päättäjien aivoissa.
Savonlinnalle menetys on valtava ja OKL:n lakkauttamisen myötä kaupungista poistuvat koulutuspaikat on saatava korvattua uusilla. Opettajakoulutuksen korvaajiksi onkin pyrittävä saamaan alueellisia vahvuuksia tukevia koulutusohjelmia, jotka kestävät, kehittyvät ja säilyvät. Koulutuskompensaatiot ovat paras keino säilyttää kaupungin elinvoimaisuus. Niihin on edellytyksiä: olemassa olevissa koulutusohjelmissa on laajentumisen mahdollisuuksia ja uusien luomiseen kapasiteettia.

MIkkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratorio on juuri saanut merkittävän laajennoksen ja Savonlinnassa on tarkoitus aloittaa uusi biotekniikan insinöörikoulutus.
Kuitulaboratorio ja biosektorin kehittäminen tuo alueellista osaamista painottavaa tutkimusta, joka oikealla markkinoinnilla tulee varmasti houkuttelemaan kaupunkiin biotekniikan innovaatiosta kiinnostuneita tutkijoita ja elinkeinoelämää. Biotuotealan kehittämiseen on myös ammattikorkeakoulun puolelta osoitettu mielenkiintoa.

Huoli terveysalan koulutuksen jatkosta nousi OKL:n lakkauttamisen yhteydessä. Erityisesti alueellisesta näkökulmasta kaupungissa järjestettävä sairaanhoitajakoulutus on tärkeää säilyttää, jotta Savonlinnan seudulla riittää jatkossakin päteviä ja motivoituneita sairaanhoitajia. Terveyssektorin osaamisen kehittämisessä on koulutusviennin avautumisen myötä entistä paremmat mahdollisuudet, suomalainen terveysosaaminen on arvossaan etenkin Aasiassa ja Lähi-idässä. 

Matkailusektori tarjoaa suomelle hyviä kasvueväitä ja Etelä-Savo erinomaisen, luonnonläheisen alustan. Erityisesti kiinalaisten ja japanilaisten turistien määrä on kasvanut kovaa vauhtia ja Aasia tarjoaa tässäkin uusia markkinoita. Etelä-Savon luonnollinen puhtaus ja kauneus pitää saada toimimaan ja tuotteistaminen kuntoon, alkaen laajemmista matkailuohjelmista aina luonnon, elinkeinon ja koulutuksen kehittämiseen.

Mitenkään sormia napsauttamalla uudet koulutusohjelmat eivät tietenkään synny, eivätkä vanhat kasva. Savonlinna on Suomen mittakaavassa vaikeiden kulkuyhteyksien päässä ja jää sivuun etelän kasvukeskuksiin suuntautuvalta muuttovirralta. Kestävyys on Savonlinnan sijainnilla ehdottoman tärkeää. Kun uutta koulutusta saadaan luotua, on se välittömästi saatava osaksi paikallisen elinkeinoelämän kehittämistä ja kasvua sekä työpaikkojen syntyä tukemaan. Savonlinnasta on tehtävä koulutukselle tärkeä paikka olla.

OKL:n tie Savonlinnassa on valitettavasti kuljettu loppuun ja Savonlinna on suurien haasteiden edessä. Itsesäälissä ryvettyminen johtaisi kaupungin lopulliseen kuihtumiseen ja nyt onkin aika tehdä kaikkemme, jotta Savonlinna saa uusia koulutusohjelmia, uutta tutkimusta, uutta yrittäjyyttä ja kehittyvää elinkeinoelämää. Kestävät ratkaisut syntyvät työllä ja yrittämisellä.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto