uusimmat

Joustoa perhevapaisiin (Länsi-Savo/Itä-Savo 28.3.2017)

Suomi on kansainvälisillä mittareilla tasa-arvon huippumaita. Merkittävin tekijä sukupuolten tasa-arvoisessa kehityksessä on oma koulutusjärjestelmämme, joka antaa kaikille mahdollisuuden tasa-arvoisesti sosiaaliseen taustaan tai sukupuoleen katsomatta. Silti meillä esiintyy merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä mitä tulee eläkekertymiin ja etenkin nuorten naisten työllistymiseen. Naiset jäävät ura- ja palkkakehityksessä miehiä jälkeen, pitkälti nykyisen perhevapaajärjestelmän takia.

Perhepolitiikassa kaivataan suunnanmuutosta. Tästä ovat yksimielisiä kaikkein konservatiivisempia lukuun ottamatta kaikki eduskuntapuolueet.
Kokoomus osallistui keskusteluun julkaisemalla oman perhevapaaesityksensä, jonka tavoitteena joustavalla mallilla edistää tasa-arvoa lapsen etu huomioiden. Malli koostuu äidille maksettavasta 5 viikon odotusrahasta, vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta sekä 6 kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta. Vanhempainvapaaseen on kiintiöity molemmille vanhemmille 3 kuukautta.
Ideaalitilanteessa malli johtaa vanhemmuuden vastuiden jakaantumiseen tasan vanhempien kesken, mutta se mahdollistaa myös joustavuuden eri elämäntilanteet huomioiden.

Nykyisellään perhevapaajärjestelmä sitoo vanhemmat, usein äidin, tiettyyn järjestykseen, jossa tukia ja korvauksia voi käyttää. Joustoa ei ole. Kokoomuksen perhevapaamallissa annetaan esimerkiksi mahdollisuus osa-aikaiseen työntekoon vanhemmuuden lomassa ja lisäksi vanhempainvapaan 6 kuukauden kiintiöimätöntä osaa voi käyttää esimerkiksi lapsen isovanhempi. Tukien käytön järjestystä löyhennetään, mikä mahdollistaa paremmin perheen ja työn yhteensovittamisen eri elämäntilanteisiin.
Lähtökohtana kokoomuksen mallissa on tehokas perhepolitiikka, joka mahdollistaa yrittäjyyden ja työssäkäynnin samalla turvaten vanhemmuuden vastuiden jakautumisen tasaisesti sekä yksilöt huomioivalla tavalla. Malli on joustava ja huomioi sen, että perheet ja heidän tarpeensa ovat erilaisia.

Perhevapaauudistus luo tasa-arvoa ja mahdollistaa paremmin naisten osallistumisen työelämään. Yhteiskunnan rakenteita muovaamalla vaikutetaan myös asenneilmapiirin muuttumiseen.
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta olisi hyvä, että yhä useampi isä käyttäisi oikeuttaan lapsensa hoitamiseen. Perhevapaauudistus on paitsi työtä, myös tasa-arvoa luova teko, jonka toivoisin saavan kannatusta myös muilta hallituspuolueilta.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto