uusimmat

Sovitaan kilpailukyvystä (Menestyjät-lehti 28.5.2016)

Suomalaiset elävät tällä hetkellä monien suurien haasteiden keskellä: vaikka Eurooppa on hiljalleen toipumassa talouskriisistä, laahaa Suomi kasvuluvuiltaan viimeisten joukossa. Vaikka tilanne näyttää hieman negatiiviselta, ei synkistely auta: Kilpailukykyämme on saatava nostettua ja vienti paremmin vetämään.

Merkittävä osa kilpailukyvyn parantamisesta tulee rakennemuutoksista, joita hallitus on lähtenyt kunnianhimoisesti ajamaan. Tarkoituksena on luoda yrittäjämyönteisempää ilmapiiriä, jossa uskalletaan investoida ja työllistää. Rakennemuutoksilla edesautetaan uusien menestystarinoiden syntyä, joihin suomalaisilla on erittäin hyvät mahdollisuudet. Osaaminen, innovointi ja laatu on asioita joista Suomi tunnetaan maailmalla.

Hallituksella on Suomen nostamiseksi omat keinovalikoimansa: yrittäjyys- ja työllisyyspaketeilla parannetaan erityisesti pk-yritysten rekrytointimahdollisuuksia ja tuetaan mm. yritysten yliopistoyhteistyötä innovaatiorahaston muodossa. Vienninedistämistyötä tehdään aktiivisesti ja Suomalaisia yrityksiä kannustetaan sekä tuetaan viemään tuotteitaan ja osaamistaan ulkomaille. Konkreettisena esimerkkinä tästä on keväällä palkatut ensimmäiset Suomen suurlähetystöissä toimivat asiantuntijat, joiden tehtävänä on auttaa suomalaisia yrityksiä kotimaata vieraammilla markkinoilla.

Hallituksen tekemät toimenpiteet ja aktiivinen vienninedistämistyö ei kuitenkaan riitä takaamaan ulospääsyä vaikeasta tilanteesta. Suurin rooli on työmarkkinajärjestöjen keskenään sorvaamalla kilpailukykysopimuksella. Vaikeasti edennyt sopimus tähtää talouskasvuun ja työpaikkojen määrän lisäämiseen edistämällä esimerkiksi paikallista sopimista. Hallitus on linjojensa mukaisesti valmis harkitsemaan ansioverotuksen keventämistä, mikäli sopimuksen tavoitteet täyttyvät.

Sopimukseen kohdistuu suuret paineet. Kuten aina neuvotteluissa, on nytkin kyse siitä että saavutetaan kompromissi, joka paitsi täyttää annetut raamit, myös on riittävän tyydyttävä kaikille osapuolille. Yhdessä veneessä tässä ollaan ja Suomi ei ole niin iso alus että meillä olisi varaa kuluttaa kaikki aika riitelyyn vaan meidän on vahvistettava orastavaa hyvää virettä, joka on syntymässä.

Hyvinvointimme rahoitetaan sillä, että yrityksemme työllistävät. Työpaikat syntyvät yrityksissä, joten yritysten sanoma on välttämätöntä kuulla. Olen itse kiertänyt Suomea kuuntelemassa yritysten viestejä. Usein nousee esille se, kuinka kilpailukykyä vahvistavia toimia tarvitaan. Yhtä keinoa ei ole, vaan tarvitsemme isoja ja pieniä toimia.

Suomi tarvitsee juuri nyt lisää yrityksiä, uusia työpaikkoja ja yritteliästä toimintakulttuuria kipeämmin kuin koskaan. Yrittäjät, kiitos kun olette luomassa Suomeen työtä.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto