uusimmat

Puhe Helsingin Myllyn Vaasan toimipisteen laajennoksen avajaisissa (21.4.2016)

Arvoisat avajaisvieraat,

Me kaikki tiedämme, että meidän on luotava Suomeen uutta kasvua ja uutta työtä. Ja me kaikki tiedämme sen onnistuvan vain viennin, Suomeen tulevien investointien ja kansainvälisyyden kautta.

Kaikki lähtee siitä, että kotikenttä on kunnossa. Siitä, että yritysten toimintaympäristö, poliittinen päätöksenteko mukaan lukien, on ennustettava ja kannustava, jotta riskinotto on mahdollista. Siitä, että suomalaiset saavat sekä paremmat mahdollisuudet työllistyä että lähteä itse yrittämään – ja työllistämään muita. Näitä elinkeinoelämälle, työllisyydelle ja kasvulle tärkeitä tavoitteita ovat vastikään esitelty hallituksen kehysriihessä sekä työllisyys- ja yrittäjyyspaketeissa. Pakettien olennainen sisältö on helpottaa yrittäjyyttä ja työllistymistä. Paketit sisältävät toimia, joilla syntyy kasvua ja työpaikkoja. Kannustamme mm. innovaatiorahaston muodossa uusiin innovaatioihin.

Tehdyt päätökset rakentavat luottamusta. Nyt tarvitaan sekä isoja että pieniä tekoja, jotta Suomen talous saadaan kasvu-uralle. On tärkeää panostaa kannustavan ilmapiirin rakentamiseen. On saatava ihmiset uskomaan, että yrittäjämyönteisyys ei tarkoita työntekijöiden epäreilua kohtelua, vaan parempia mahdollisuuksia yrityksille menestyä, palkata ihmisiä ja luoda kasvua. On saatava ihmiset uskomaan, että kansainvälisyys ei tarkoita suomalaisuuden katoamista, vaan mahdollisuuksia kovan osaamisen osaajille ja tuotteille, joita tämä maa tarjoaa.

Merkittävä osa positiivisen ilmapiirin luomista on se, että menestystarinoista puhutaan ja ollaan ylpeitä.

Suomalaisen osaamisen, menestyksen ja kansainvälistymisen kohdalla puhutaan nykyisin paljon esimerkiksi digitalisaatiosta, cleantechistä ja it-osaamisemme viennistä.  Näitä yhtään väheksymättä voin sanoa, miten upeaa on olla täällä tänään todistamassa suomalaisen kauran menestystarinaa maailmalla. Samalla voimme olla ylpeitä suomalaisesta puhtaasta ja laadukkaasta ruuasta, maataloudestamme, sen osaamisesta ja laadusta, kyvystä uusiutua ja ennen kaikkea kyvystä kansainvälistyä.

Monille on ehkä jopa yllätys, että meille suomalaisille niin jokapäiväinen ja tuttu raaka-aine aamiaispöydästä onkin hittivientituote, jota halutaan ostaa ympäri maailmaa mitä eksoottisimmissa maissa Aasiaa myöten. Suomalaisella kauralla on erittäin hyvä maine maailmalla. Finnish Oats on jopa muodostunut käsitteeksi.

Kyse ei kuitenkaan ole hetkellisestä trendistä vaan pitkäaikaisesta työstä ja maineen rakentamisesta, joka on ulottunut tähän päivään asti. Jo 80-luvulla silloinen Valtion Viljavarasto avasi kauralle kansainvälistymisen alkuaskeleet. Tänä päivänä elintarvikealan Team Finland- vientiohjelma Food from Finlandin tavoitteena on Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.

Meidän on hyvä muistaa, että laadun on oltava huipussa sekä raaka-aineessa että tuotteissa, jotta maailmalla pärjätään kovenevan kilpailun edessä. Suomessa on tähän osattu panostaa. Meillä on erittäin korkean tason tietoa kaurasta ja sen hyödyntämisestä eri teollisuusalojen käyttöön. VTT on tehnyt tässä merkittävää tutkimusta ja samalla maailmankaupassa niin tärkeisiin patentteihin on osattu kiinnittää myös huomiota. Terveysväittämiä on osoitettu todeksi tutkimuksen avulla kansainvälisesti ja meidän on nyt saatava tämä hyödynnettyä.

Kaura kasvaa erittäin hyvin meidän olosuhteissamme – tavanomaisesti sekä luomuna viljeltynä. Puhtaalle eli gluteenittomalle kauralle on nousevat markkinat meillä ja maailmalla. Jatkossa tarvitaankin sekä kauratuotteiden että kauran raaka-aineen vientiä. Nämä tukevat toisiaan maailmalla.

Meillä olisi hyvät mahdollisuudet jopa nostaa kauran viljelyä, jos ja kun markkinat kehittyvät viennin puolella.

Lopuksi haluan itsekin entisenä perheyrittäjänä todeta, miten hienoa on, että Helsingin Mylly, suomalainen perheyritys, kasvaa ja investoi innovaatioihin ja kansainvälistymiseen. Tämän päivän haastava liiketoimintaympäristö, kiristynyt kilpailu ja globaalit megatrendit edellyttävät myös perheyrityksiltä uudenlaista ketteryyttä ja kykyä sopeutua nopeasti ja innovoida aiempaa ripeämmässä tahdissa.

Arvoisat vieraat,

Näillä sanoin haluan omasta puolestani ja koko hallituksen puolesta onnitella Helsingin Myllyä Vaasan kauramyllyn laajentamisesta, joka kertoo vahvasta uskosta suomalaisen kauran menestystarinan jatkumiselle maailmalla.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto