uusimmat

Luottamus luo kasvua (Mikkelin kaupunkilehti 10.3.2016)

SAK:n hallitus alustavasti hyväksyi maanantaina kiistellyn yhteiskuntasopimuksen. Vaikka isoja kysymyksiä on vielä ratkottavana, voidaan SAK:n ratkaisua pitää askeleena jo kymmenen kuukautta jatkuneiden neuvotteluiden viemisestä eteenpäin. Nyt saavutettu sopu valaa uskoa suomalaiseen sopimisen kulttuuriin, joka on ollut viimeisten kuukausien aikana koetuksella.

Riitaisuus ja erilaiset tilannekuvat taloudesta ovat luoneet yritysten ja investoijien keskuuteen epävarmuutta suomalaisten työmarkkinoiden tulevaisuudesta. Epävarmuuden takia tekemättä jääviin investointeihin, suomalaisiin tai ulkomaalaisiin, ei ole varaa etenkään muuttuneessa kansainvälisen kaupan ympäristössä: Venäjän-vientimme on ollut laskussa, eikä Venäjän taloustilanteessa näy piristymisen merkkejä. Uusia markkinoita on koko ajan etsittävä, jotta suomalaiset vientiyritykset pärjäävät myös jatkossa. Uusien kauppakumppanien etsimistä helpottaa se, että suomalainen osaaminen kiinnostaa aidosti ulkomailla. Meidän on vain oltava riittävän kilpailukykyisiä jotta saamme kiinnostuksen kanavoitua toimiviksi markkinoiksi.

Osaamiskilpailukykymme on kovaa, mutta voimme tehdä enemmän. Yksikkötyökustannuksemme ovat kuitenkin kalliit. Yhteiskuntasopimuksen eteneminen antaisi positiivista viestiä tällä rintamalla: teemme konkreettisia toimia kustannuskilpailukyvyn nostamiseksi ja työllistämisen helpottamiseksi. Lisäksi sopimus näyttää tietä hallituksen tavoitteelle alentaa työn verotusta.

Yhteiskuntasopimuksen lopulliset tulokset jäävät nähtäväksi. Valtiovarainvarainministeriön arvioi paketin vaikutuksen työllisyyteen olevan n. 35 000  työllistynyttä lisää 2020-luvun alkuun mennessä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi sopimuksen tuovan 2022 mennessä yhden prosentin lisäkorotuksen vientiin. Tämä ei vielä ratkaise kaikkia ongelmia, mutta on hyvä alku kohti Ruotsin ja Saksan tasolla olevaa kustannuskilpailukykyä ja hallituksen kunnianhimoista työpaikkatavoitetta. Sopimuksen lisäksi erilaisia toimenpiteitä ja työtä tarvitaan, jotta pärjäämme: tarvitsemme Suomeen lisää yritystoimintaa, paremmat edellytykset investoinneille ja meidän on purettava kilpailun esteitä.

Luottamus on avainsana kaikessa politiikan teossa, eikä vientiäkään synny epäluulojen täyttämässä ilmapiirissä. Yhteiskuntasopimus ei ole maalissa, prosessi on ollut vaikea ja hankalia neuvotteluita on varmasti vielä edessä. Tällä hetkellä 80 prosenttia palkansaajista on sopimuksessa mukana ja ulkopuolelle jäävät liitot olisi saatava mukaan mahdollisimman laajalti yhteisen pöydän ääreen edistämään sopimuksen tavoitteita. Yritys sopia on kuitenkin vahva signaali siitä, että niin hallitus, työnantajat kuin palkansaajatkin ovat sitoutuneet Suomen kilpailukyvyn nostamiseen ja sitä kautta yhteisen hyvinvointivaltion säilyttämiseen.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto