uusimmat

Sote on vietävä eteenpäin (Länsi-Savo/Itä-Savo 27.3.2018)

Hallituksen päivitetty versio sote-uudistuksen valinnanvapauslaista on eduskunnan käsittelyssä. Uudessa esityksessä on aiempia epäkohtia korjattu ja esitystä kokonaisvaltaisesti paranneltu. Esityksellä on nyt myös aiempaa laajempi asiantuntijoiden tuki.

Uudistusta kritisoidaan edelleen paljon. Kriitikoilta olisi kohtuullista myös odottaa omaa mallia sote-sektorin ongelmien vastaamiseen. Nykyisellään terveyserot ovat liian suuret ja hoitoon pääsy liian hidasta. Julkisten terveyskeskusten varassa olevat ihmiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna niihin, jotka pääsevät töiden tai varallisuuden avulla yksityisen terveydenhuollon piiriin. Kärsijöinä ovat erityisesti eläkeläiset ja työttömät.

Meillä on ollut jo useita vuosia tiedossa se, ettei nykyinen sote-järjestelmä ole kestävä. Parannusta on myös haettu koko sen ajan kun itsekin olen eduskunnassa ollut. Tähän asti tuloksetta, useat mallit ovat tyssänneet perustuslaillisiin ongelmiin.

Nyt meillä on valmis esitys hallintomalliksi ja palveluiden järjestämiseksi. Uudistus tehdään sote-palveluiden käyttäjän etu edellä. Maakuntauudistus lisää palveluiden demokraattisen valvonnan läpinäkyvyyttä ja sujuvoittaa hallintoa nykyisestä.

Kermankuorinta estetään. Hoidon oikea-aikaisuutta parannetaan ja palveluiden tuottajien luontainen kilpailu pakottaa tehostamaan toimintaa ja hyväksikäyttämään paremmin uutta teknologiaa sekä toimintamalleja. Yksitellen sote-uudistuksen kysymyksiin on kyetty löytämään tyydyttävä vastaus.

Erityisesti kansainvälisten terveysjättien rooli uudistuksessa puhututtaa vieläkin. Todellisuudessa näiden toimijoiden mahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat nykyisessä järjestelmässä kuin mitä sote-uudistuksen luonnoksessa. Nykyisen järjestelmän ylläpitäminen johtaa juuri siihen terveysjättien vallan kasvuun, jota sote-uudistuksen vastustajat mieltävät vastustavansa.

Maakuntauudistus asettaa demokraattisesti valitun elimen valvomaan terveyspalvelutuottajien toimintaa ja asiakasseteli sekä henkilökohtainen budjetointi mahdollistavat myös pienemmille toimijoille mahdollisuuden toimia palveluiden tuottajina.

Olisi väärin väittää, että sote tulee tällä valmiiksi tai että esitys olisi täydellinen ja tämä on nyt tässä. Jatkuva työ järjestelmän parantamiseksi jatkuu, nyt käsittelyssä oleva uudistus vain luo kehittämiselle nykytilaa huomattavasti paremman pohjan.

Reformi on iso, se on oikeastaan valtava, mutta välttämätön suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi. Uudistaminen vaatii aina rohkeutta ja nyt on vain jaksettava loppuun saakka. Se on jokaisen suomalaisen etu.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto