uusimmat

Tulevaisuus on metsässä

(Itä- ja Länsi-Savo 21.2.2015)

Suomi elää metsästä ja metsässä. Maapinta-alastamme metsää on 70 prosenttia. Itä- Suomelle metsä tuo paljon työtä ja tuloja - vajaa viisi miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata synnyttävät vuositasolla 750 miljoonan euron kantotulot.

Metsäisen Suomen tulevaisuuskin on metsissä ja niistä luodussa modernissa ja monipuolisessa osaamisessa. Muun muassa metsäteollisuus, metsäteknologia, biotalous, puhdas teknologia ja bioenergia ovat entistä vahvemmin tulevaisuuden kasvualoja.

Me suomalaiset olemme ongelmanratkaisijoita. Ilmastomme, vuodenaikamme, ainutlaatuinen luontomme ja maantieteelliset etäisyytemme ovat edellyttäneet yrityksiämme synnyttämään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tapoja toimia. Osaamisellemme on maailmalla valtavasti kysyntää, erityisesti juuri nyt, kun ilman saasteet pakottavat yrityksiä ja maita hakemaan ympäristöystävällisempää teknologiaa.

Viimeaikaiset metsäinvestointihankkeet Itä- ja Kaakkois-Suomeen esimerkiksi Finnpulpin investointi suunnitelmaselluntuotantoon Kuopiossa sekä Kaakkois-Suomen bioetanolihankkeet kertovat biotalouden vahvasta kasvusta. Myös Äänekosken, Varkauden ja Kouvolan hankkeet edetessään tuovat paljon työtä alueille ja koko suomalaiselle biotaloudelle.

Ajantasaista tutkimusta tehdään meillä myös paljon. Puolet metsä- ja puututkimusta tekevistä tutkijoista on sijoittunut juuri Itä-Suomeen. Oppilaitoksiemme osaamisen kärkiä ovat mm. Mikkelin ammattikorkeakoulun Digimetsä-hanke, Lappeenrannan yliopiston Mikkelin yksikössä tehtävä bioenergiatutkimus ja Savonlinnan kuitulaboratorio sekä Itä-Suomen yliopiston metsätiedekoulutus.

Valtioneuvoston tuoreen metsästrategian tavoitteena on monipuolistaa metsäresurssiemme hyödyntämistä ja lisätä niiden jalostusarvoa sekä luoda alalle uutta kasvua ja työllisyyttä.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä toimia puun saatavuuden varmistamiseksi. Kestävän ja oikea-aikaisen metsänhoidon lisäksi on luotava kannustimia sukupolvenvaihdoksille. Myös tiestön kunnosta on huolehdittava.

Metsä on nähtävä puilta, joskus on myös mentävä kauemmaksi, että ymmärtää niiden arvon. Perinteisen metsävientimme rinnalle tarvitaan uusia tuotteita ja sovelluksia. Uusia innovaatioita löytyy varmasti muun muassa biomassasovelluksista, puurakennus- ja sisustusteollisuudesta, ja kaiken kaikkiaan puun uusia käyttömuotoja pohtimalla. Esimerkiksi jo nyt sellusta on mahdollista valmistaa kankaita ja lankoja - kotimainen ja ekologinen vaihtoehto puuvillalle ja vahva kilpailija maailman tekstiilimarkkinoille.

Suomen metsiä on mahdollista hyödyntää entistä paremmin. Panostamalla biotalouteen kasvatamme puuraaka-aineen jalostusarvoa, edistämme kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden syntyä. Metsät ovat meidän vihreää kultaamme.

Lenita Toivakka
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto