uusimmat

Yrittäjyys on positiivinen voima (Menestyjät 29.9.2017)

Suomi elää yrityksistä. Yrittäjät luovat työpaikat ja työpaikat luovat pohjan kansalaisten hyvinvoinnille. Yrittäjyyteen suhtautuminen, etenkin nuorten keskuudessa, on ollut viime vuosina yhä positiivisempi. Myös hallituksen toimenpiteet tähtäävät mahdollisimman yrittäjämyönteisen toimintaympäristön rakentamiseen, esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettu ja innovaatiosetelillä tuodaan pk-yrityksiä lähemmäs tiedettä ja tutkimusta.

Eri elinkeinoelämän sektorit kohtaavat erilaisia haasteita. Esimerkiksi kaupan ala on digitalisaation ja nettikaupan lisääntymisen myötä aiempaa kovemmassa kilpailussa. Samaan aikaan esimerkiksi metsäteollisuudelle ja matkailulle on avautunut uusia mahdollisuuksia ja uutta kasvua. Muuttuvat liiketoimintaympäristöt kaipaavat yrityksiltä parempaa kykyä joustaa tarvittaessa. Koko Suomen etu olisi edistää paikallista sopimista. Elinkeinoelämän kehittämiseksi ja yhteiseen maaliin pelaamiseksi olisi saatava yrittäjät sekä työmarkkinajärjestöt saman pöydän ääreen. Menneen maailman puolustaminen ei palvele ainakaan työttömiä.

Kysymys työpaikoista on ennen kaikkea inhimillinen. Matala työllisyysaste on ihmisten ongelma ja se että ihminen ei pääse töihin on ihmisen ongelma. Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa syntyy helposti kohtaanto-ongelmia ja kannustinloukkuja, jotka rakentavat esteitä ihmisten työllistymiselle. Yhteiskunnalle työttömyys ei ole pieni ongelma, puhutaan jopa 6 miljardin euron vuotuisista tappioista.

Myös meillä Etelä-Savossa moni yritys kärsii työvoimapulasta, vaikka osaavaa työvoimaa olisi tarjolla Suomesta tai ulkomailta. Esimerkiksi nyt toteutettava varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, joka siirtää 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin, sekä suunnitelmissa oleva perhevapaauudistus ovat konkreettisia tekoja kannustinloukkujen purkamiseksi. ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuutta voitaisiin helpottaa poistamalla ulkomaisen työvoiman tarveharkinta.

Talous on ollut viime kuukausina nousussa etenkin maailman talouden elpyessä. Työllisyydessä on päästy lähemmäs kohti kunnianhimoista 72 prosentin tavoitetta. Suomen kasvun saaminen vakaammalle pohjalle vaatii kasvuhaluisia yrityksiä, parempaa työllisyysastetta ja enemmän yrittäjähenkistä asennetta kaikkialla yhteiskunnassamme. Satavuotias Suomi tarvitsee enemmän yrittäjyyden puolustajia.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto