uusimmat

Luetaan lapsille joka päivä (Länsi-Savo/Itä-Savo 23.10.2018)

Suomen koululaisten maailman huippua ollut lukutaito on heikentynyt huolestuttavasti viime vuosina.

Kansainvälisessä Pisa-vertailussa suomalaisten koululaisten lukutaito on lähtenyt laskuun ja jopa joka kymmenennen peruskoulunsa päättävän lukutaidossa on puutteita.

Suomi, toisin kuin monet muut verrokkimaat, ei myöskään ole onnistunut kaventamaan eroja tyttöjen ja poikien välillä. Vaikeuksia on erityisesti tekstin sisäistämisessä.

Ongelma on vakava, lukutaito on oppimisen ja itsensä kehittämisen tärkeä perusta.

Lukeminen opitaan kotona. Ihmisen kyky sisäistää ja tulkita tekstejä lähtee jo lapsena vanhemman tai isovanhemman sylistä kirjan kanssa satuja kuunnellessa. Innostus tekstejä kohtaan ja ymmärrys itsensä kehittämisen tärkeydestä syntyy kotioloissa.

Lukuinnon ja oppimishalun ylläpito on tärkeää jo pelkästään syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lukeminen kehittää viestintä- ja empatiakykyjä sekä sosiaalisia taitoja.

Lukutaidon heikkenemisen taustalla on ihmisiä ympäröivän median ja teknologian muutos. Nopea viestintä, sosiaalinen media ja kännykät ovat muokanneet ympäristöä, jossa lapset ja nuoret oppivat lukemaan ja tuottavat myös itse kirjallista tekstiä.

Maailman muutos ei koske pelkästään nuoria, liian monilla vanhemmista ei ole aikaa tai intoa lukea lapselleen.

Nuorten intoa lukemista kohtaan on lisättävä. Opetusministeri Grahn-Laasonen asetti vuosi sitten asiantuntijoista koostuvan lukutaitofoorumin pohtimaan, miten vastaamme nykypäivän haasteisiin ja pidämme suomalaisen nuorison lukutaidon korkealla.

Tuloksena on syntynyt kouluihinkin levittäytyvä lukuliike, joka kannustaa ja innostaa nuoria lukemaan ja oppimaan.

Merkittävää työtä voidaan tehdä myös kunnallisella tasolla. Kirjastoja on ohjattava yhteistyöhön koulujen ja päiväkotien kanssa ja uusissa kirjastorakennuksissa otettava huomioon myös yhteisöllisyys ja viihtyisät tilat lukemista varten.

Esimerkkinä kirjoista yhteisöllisyyden edistäjänä on meillä Mikkelissä kirjakaapit, jotka ovat tuoneet lukemisen tiiviimmin läsnä asukkaiden päivittäiseen elämään. Luetut kirjat kiertävät uusiin koteihin ja jatkavat tarinoidensa kerrontaa.

Kaikki lähtee kotoa ja niistä kullanarvoisista hetkistä kirjojen ja tarinoiden parissa. Meillä on kotona aina luettu paljon ja nyt lastemme kirjat kuluvat lastenlasten käsissä.

Muumit ja Mintut ovat säilyttäneet suosionsa vuosien saatossa ja uusia suosikkeja löytyy koko ajan lisää.

Lukeminen kannattaa aina ja lapselle lukeminen on korvaamatonta.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto