uusimmat

Suomen neuvolajärjestelmä kaipaa uudistamista (Länsi-Savo/Itä-Savo 11.12.2018)

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että perheet kaipaavat lisää joustavuutta arkeensa. Esimerkiksi perhevapaita pitäisi pystyä jaksottamaan nykyistä helpommin ja osa-aikatöiden tekemisen perhevapaalla olon ohessa pitäisi olla joustavammin mahdollista.

Perheille on annettava lisää mahdollisuuksia elää omaan elämäntilanteeseensa sopivaa arkea. Tasa-arvoa ja naisten työmarkkina-asemaa vahvistava perhevapaauudistus on saatava maaliin seuraavalla hallituskaudella. Tällä hetkellä naiset pitävät perhevapaista suurimman osan. Kun vastuu lasten hoitamisesta jakautuu epätasaisesti, tarkoittaa tämä samalla sitä, että naiset jäävät miehiä jälkeen työelämässä. Viime kädessä tämä vaikuttaa myös naisten eläkekertymään. Isiä on kannustettava jäämään perhevapaalle nykyistä useammin. Samalla naisten paluuta perhevapaalta työelämään on sujuvoitettava.

Suomi on monella mittarilla maailman paras maa lapsille ja perheille. Mutta työtä meilläkin riittää vielä paljon. Perheet kaipaavat nykyistä enemmän tukea arkeensa. Maailmankuulu neuvolajärjestelmämme kaipaa uudistusta. Neuvoloiden palveluvalikoimaa olisi syytä laajentaa ja toimintatapoja uudistaa. Neuvolan on toimittava nykyistä vahvemmin perheiden tukiverkkona. Yhteistyötä päiväkotien kanssa on syvennettävä ja panostettava siihen, että tukea saa varhain ja läheltä silloin kun perheen elämäntilanne sitä vaatii.

Myös varhaiskasvatusta on vahvistettava. Työllisyyttä parantavien toimenpiteiden sekä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan on jatkuttava, jotta lapsiperheiden tulevaisuus on kirkkaampi ja lasten kasvattaminen tuntuu turvalliselta. Yhteiskunnan ilmapiirin on myös syytä muuttua lapsiystävällisemmäksi. Päättäjien toimilla ja lainsäädännöllä on oma vaikutuksensa, mutta tärkein muutos tarvitaan asenteissa.

Lasten ja perheiden kohtaaminen erilaisissa palvelutilanteissa ei saa muuttua välinpitämättömäksi. Pienet ihmiset tarvitsevat hyviä kokemuksia ja mallia elämäänsä erilaista arjen tilanteista kodin ulkopuolella. Siksi on tärkeää, että lapset ja perheiden tarpeet huomioidaan kunnioittavasti ja lämmöllä. Lapset tuovat arkeemme iloa ja oivalluksia. Lapsissa on tulevaisuutemme.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto