uusimmat

Maakunnan sairaaloiden puolesta on toimittava yhteistyössä (Länsi-Savo/Itä-Savo 20.12.2016)

Sairaalaverkkoa, yhteispäivystyspalveluita, sosiaalipäivystystä ja ensihoitoa uudistetaan osana sote-uudistusta ja maakunnassamme kannetaan aiheellisesti huolta keskussairaaloiden roolista tulevaisuudessa.

Hallitus on jo määritellyt, että Mikkeli ja Savonlinna jatkavat suppean ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloina. Molemmissa sairaaloissa on jatkossa oltava myös sosiaalipäivystystä. Näissä tulee olla riittävä erityisosaaminen muilta tarvittavilta erikoisaloilla väestön kiireellisten terveysongelmien hoitoon. Alueen erityistarpeet, väestörakenne, etäisyydet, valtava kesäasutus, Savon rata, Viitostie ja Saimaa on otettava huomioon. Mikkeli on lisäksi saanut poikkeusluvan jatkaa ainakin vuoteen 2020 synnytyssairaalana.  Poikkeuslupa saadaan jatkossakin, jos synnytysten määrä pysyy riittävällä tasolla. Myös Mikkelin suuri sairaalainvestointihanke on saanut ministeriöistä poikkeusluvan. Tehdyt esitykset kertovat, että Mikkelin sairaalalla on keskeinen rooli alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana jatkossakin.

On välttämätöntä, että maakunnassa säilyy vahva päivystys- ja leikkaustoiminta sekä osaaminen. Se tapahtuu parhaiten sopimalla työnjaosta yhdessä Savonlinnan, Mikkelin ja Kuopion yliopistosairaalan kesken. Maakunnan sairaaloita tarvitaan jatkossakin potilasturvallisuuttamme takaamaan ja yhtenäisen viestin antaminen on nyt tärkeää sairaalapalveluiden turvaamiseksi. Yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan suuntaan on oleellista. Kuopiossa on myös ymmärrettävä, että sillä on valtava vastuu koko erva-alueen väestön palveluista ja potilasturvallisuudesta. Työnjaon on oltava oikeudenmukainen erva-alueen sairaaloiden välillä.

Parhaillaan on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön nimittäminen asiantuntijoiden toimesta selvitys siitä, miten vaativien toimenpiteiden keskittäminen sairaaloihin eri puolelle Suomea olisi tehtävä. Tämä selvitys on aiheuttanut huolta myös Etelä-Savossa. Työ on edelleen keskeneräinen ja parhaillaan on käynnissä maakuntien ja sairaanhoitopiirien lääketieteen asiantuntijoiden kuuleminen. Yksin lääketieteellisin perustein päätöksiä keskittämisestä ei voida tehdä, vaan alueen tarpeet, etäisyydet sekä muutosten vaikutukset niin talouteen kuin potilasturvallisuuteen on otettava huomioon.

Terveydenhuoltolain mukaan Mikkelistä etäisyydet ovat pitkät joka suuntaan ja sairaalaan tarvitaan suhteellisen kattavaa päivystystä yliopistollisen sairaalan tuella. Savonlinnan toimintaa rajoittaa väestön pienuus, mutta sairaala tulee kuitenkin tarvitsemaan akuuttilääketieteen, yleislääketieteen ja geriatrian ympärivuorokautista päivystystä myös jatkossa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä Terveydenhuoltolain muuttamisesta mahdollistetaan laadukkaan erikoisairaanhoidon jatkuminen Etelä-Savossa. Valiokunta mm. toteaa, ettei osaamisen kokoaminen ja sairaaloiden työnjako tarkoita vain toimintojen siirtämistä yliopistosairaaloihin ja laajan päivystyksen sairaaloihin.

Savonlinnan ja Mikkelin yhteistyö on nyt ratkaisevassa asemassa maakunnan asukkaiden terveyden takaamisessa. Nyt on viimeistään aika aloittaa aito rakentava yhteistyö maakunnan sisällä.

Hyvää Joulua ja onnellista ja terveellistä Uutta Vuotta!


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto