uusimmat

Hallitus tekee työtä kansallisen turvallisuuden parantamiseksi (Länsi-Savo/Itä-Savo 12.9.2017)

Suomi on edelleen maailman turvallisimpia maita. Kansalaisten turvallisuudentunne on kuitenkin viime vuosina horjunut turvallisuusympäristön ja uhkakuvien muuttuessa aiempaa monimuotoisiksi.
Ääriliikkeet, vihapuhe ja terrorismi tulevat aiempaa tehokkaammilla keinoilla osaksi ihmisten arkea. Uudet uhkakuvat vaativat myös turvallisuuspolitiikan päivittämistä. Perinteisesti erillään olleet sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat etenkin terrorismin ja ääriliikkeiden torjunnassa yhä tiukemmin toisiinsa.

Hallitus vastaa muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen budjettiesityksessään. Poliisin toimintaedellytyksiä ensi vuodelle panostetaan osoittamalla poliisille yhteensä 44 miljoonaa euroa ja Suojelupoliisille kuusi miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Panokset ovat erittäin tervetulleita ja varmistavat että ammattitaitoiset poliisimme toimivat jatkossa entistä paremmilla resursseilla. 
Budjettiesitys parantaa turvallisuutta ehkäisemällä radikalismia etenkin vankiloissa ja parantamalla turvapaikkapäätösten tehokkuutta, samalla pitäen huolta hakijoiden oikeusturvasta. Ihminen, joka kokee joutuneensa epäreilun kohtelun uhriksi yhteiskunnassa, on aina muita alttiimpi ääriajattelulle. Tämä koskee kaikkia, niin kantasuomalaisia kuin turvapaikanhakijoitakin.

Budjetin lisäksi syksyllä keskusteluun nousee tiedustelulainsäädäntö, joka olisi vihdoin saatava eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman nopealla aikataululla. Lainsäädännön tarkoitus on antaa viranomaisille aiempaa paremmat mahdollisuudet havaita ja puuttua uhkiin, kansalaisten yksityisyydensuojasta samalla kiinni pitäen.
Siinä missä panokset kotimaan viranomaisten toimintaan parantaa ihmisten turvallisuutta, on ongelmien juurisyihin kyettävä puuttumaan myös omien rajojemme ulkopuolella. Kehitysavun määrärahojen lisääminen sekä Irakin koulutusoperaatioon osallistuminen on juurikin tätä.
Terrorismin vastaiseen taisteluun on tuotava oma panos. Erityisen tärkeää on parantaa Afrikan ja Lähi-idän kriisialueiden mahdollisuuksia rakentua kestävälle pohjalle, jolloin ihmisten on turvallisempaa jäädä kotiseuduilleen.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat antoivat viime viikolla yhteisen lausunnon, jossa tuomitaan terrorismi, väkivalta ja vihapuhe. Tästä on hyvä ottaa mallia jokaisen, turvallisuuden takaaminen on myös meistä itsestämme kiinni.
Lopulta mikään määrä rahaa ei voi korvata kanssaihmisistä välittämistä ja toisen ihmisarvon kunnioittamista.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto