uusimmat

Puolustus on yhteinen asia (Itä-Savo 27.2.2017)

Eduskunnassa alkaa maaliskuussa puolustuspoliittisen selonteon käsittely. Suomen turvallisuusympäristössä on viime vuosina menty huonompaan suuntaan, kun Ukrainan kriisi ja Krimin miehittäminen ovat kiristäneet Venäjän ja lännen välejä ja luoneet uudenlaista painetta myös Itämerelle. Kansainvälisen painostusten ja voimakeinojen rinnalle on tullut myös vaikeammin havaittavissa olevan hybridivaikuttamisen myötä uudet konfliktien synnyttämisen ja käymisen muodot.
 
Selonteko tekee hyvin selväksi sen, että Venäjä tavoittelee etupiireihin perustuvaa turvallisuusrakennetta. Meille Venäjän rajanaapurina kyseinen päämäärä on luonnollisestikin huolestuttava. Suomea koskevaa sotilaallista kriisiä ei nykyisessä maailmantilanteessa voi sulkea ulos ja siksi puolustusvoimien kaluston ja valmiuden parantaminen on erityisen tärkeää. 
 
Puolustusselonteon keskeisin kohta on merivoimien alushankintoja ja ilmavoimien hävittäjähankintoja koskevat osuudet. Puolustusvoimille on tulossa lähiaikoina merkittäviä kalustohankintoja, joiden hintalappu tulee olemaan suuri. Kaluston modernisointi on kuitenkin välttämättömyys uskottavan puolustuksen ja pelotteen ylläpitämiseksi. Viime kädessä Suomi on kuitenkin vastuussa itse itsestään.
 
Toinen merkittävä kohta on kansainvälinen puolustusyhteistyö ja sen kehittäminen. Suomen valinta liittyä Euroopan Unioniin oli vahvasti turvallisuuspoliittinen ja EU:ssa on viime aikoina ilmaantunut tahtoa turvallisuusyhteistyön tiivistämiseen. Puolustusliitto se ei kuitenkaan ole, vaikka turvaa tarjoaakin. Siksi myös Suomen suhteet Natoon ja Yhdysvaltoihin, sekä turvallisuusyhteistyön tiivistäminen Ruotsin kanssa on erittäin merkittävässä roolissa.
 
Nyt käsiteltävä puolustuspoliittinen selonteko on ensimmäinen laatuaan. Aiemmin Suomessa on voitu käsitellä turvallisuutta osana ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Kansainvälinen tilanne on nyt kuitenkin muuttunut ja puolustuspoliittinen selonteko on tervetullut avaus. Selonteon avulla hallitus- ja oppositiopuolueet voivat entistä helpommin löytää yhteisen tilannekuvan ja tahtotilan ylläpitää pitkäjänteistä puolustuksen kehittämistä yli hallituskausien. Valtion tehtävä on vastata kansalaistensa turvallisuudesta, istuivat hallituksessa mitkä puolueet tahansa.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto