uusimmat

Budjetti antaa panoksia uudistamiseen (Mikkelin kaupunkilehti 22.9.2016)

Eduskunta on tällä viikolla käsitellyt hallituksen budjettiesitystä. Ministeri Orpon esittelemä budjetti noudattaa hallituksen aiemmin sopimaa linjaa, jolla on tarkoitus saada määrätietoisesti talouden linja nousujohteiseksi. Säästöjen tekeminen tässä tilanteessa on välttämätöntä, mutta pelkästään nyörejä kiristämällä ei Suomea saada nousuun. Pitkäkestoisemmat ratkaisut syntyvät rakenteellisilla uudistuksilla, joiden avulla Suomea rakennetaan entistä dynaamisemmaksi ja kasvumyönteisemmäksi. Suomen on näytettävä olevansa eteenpäin menevä, luotettava ja investointien arvoinen yhteiskunta.

 

Yksi tavoitteista on peruskoulun uudistaminen, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen peruskoulutuksen taso takaisin maailman parhaaksi. Suomalaisen opetuksen taso on edelleen korkea, mutta kansainvälisessä vertailussa Suomen sijoitus on viime vuosina painunut alaspäin. Uudet kansainvälistymisen ja digitalisaation tuomat haasteet asettavat peruskoulutusjärjestelmämme ja korkeasti koulutetun opettajakunnan uudenlaisten haasteiden eteen. Digitaaliseen osaamiseen kehittämiseen, kieltenopiskelun monipuolistamiseen ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen esitetään budjetissa yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tällä pyritään parantamaan koululaisten digitaalisen maailman tuntemusta, kielitaitoa, luovuutta ja osaamista kansainvälisessä ympäristössä. Uusi peruskoulu lähtee modernista, oppijalähtöisestä ja tasa-arvoisesta koulutuksesta, jossa opettajilla on koko uran kantava motivaatio kehittää itseään ja koulutusta.

 

Uusi aika on tuonut myös uusia haasteita ja nuorten liikkuminen on vähentynyt huolestuttavaa vauhtia. Vain viidesosa koululaista liikkuu suositusten mukaisia määriä. Tähän vastaamaan hallitus on osoittanut ”liikkuva koulu”-ohjelman laajentamisen valtakunnalliseksi takaamalla vuosina 2016-18 yhteensä 21 miljoonan euron rahoituksen. Tavoitteena on tukea kuntia ja kouluja takaamaan koululaisille tunti liikuntaa päivässä. Kokeilu on laajentunut hyvin ja tällä hetkellä 66 prosenttia Suomen peruskouluista toimii ohjelman piirissä. Määrä on kaksinkertaistunut hallituskauden alusta. Myös meillä Etelä-Savossa ohjelmaan on lähdetty ilahduttavalla laajuudella mukaan, mukana on maakunnan alueella 62 koulua, joista 24 sijaitsee Mikkelissä.

 

Peruskoulua uudistavat toimenpiteet näyttävät, että hallitus on sitoutunut nykyajan tarpeita vastaavien rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen, jotka koskevat monia yhteiskunnan sektoreita aina peruskoulusta terveyteen ja ilmastosta työllisyyteen. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja toimenpiteet välillä kipeitä, mutta niillä tähdätään uuden Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilymiseen ja kasvuun. Suomi tarvitsee uutta, reipasta asennetta sekä uusia rakenteita ja tapoja toimia, niillä taataan hyvä tulevaisuus.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto