uusimmat

Kasvua kansainvälisestä yhteistyöstä

Uusi hallitus tarttuu tosissaan Suomen talouden näivettymiskierteeseen. Tilannekuva on yhteinen, haasteet tunnustetaan ja yhdessä sovitut tarvittavat korjausliikkeet ollaan valmiita tekemään. Talouden kuntoon saattaminen edellyttää sekä kipeitä päätöksiä että panostuksia uuteen kasvuun.

Käsillä olevat haasteet Suomen on ratkaistava itse, mutta tiivis ja rakentava kansainvälinen yhteistyö ja EU:n tuomat mahdollisuudet helpottavat tehtävää merkittävästi. Siksi on tärkeää, että myös uudella hallituksella on aktiivinen ja rakentava ote EU-politiikkaan. Tärkeää on myös se, että talouskasvu ja työllisyys pysyvät Suomen painopisteinä EU:ssa.

Jäsenyys Euroopan unionissa ja eurossa on meille tärkeää niin talouden kuin turvallisuuden kannalta. Jäsenyys on meille myös poliittinen valinta. Se on viesti siitä, että jaamme yhteiset arvot ja periaatteet.

Euroopan unioni perustuu neljälle vapaudelle - ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle. Toimivat ja avoimet markkinat ovat myös Suomen etu. Sisämarkkinoita ja varsinkin digitaalista yhteistyötä onkin tiivistettävä. Internet ja digitaalisuus muokkaavat maailmaa hurjalla vauhdilla. Fyysisiä raja-aitoja on jo purettu ja samoin on tehtävä myös sähköisille esteille. Komission digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia on todella tervetullut ja kannatettava esitys.

Myös lainsäädäntöä on järkeistettävä kaikkialla. Suomalaiset yritykset, työllistäjät ja kuluttajat tarvitsevat vähemmän, mutta parempaa ja ennen muuta johdonmukaisempaa sääntelyä.  Suomi nosti paremman sääntelyn kärkitavoitteekseen jo pääministeri Kataisen kaudella, mutta voi olla, että uusi hallituskokoonpano saa siinäkin parempia tuloksia.

Uusi hallitus tukee myös EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja investointisopimuksen solmimista. Vapaakaupan edistäminen järkevällä tavalla vahvistaa suomalaisen yrittäjän ja erityisesti vientiteollisuuden mahdollisuuksia. Kun ideat, resurssit ja tuotteet liikkuvat vapaammin, syntyy väistämättä uusia mahdollisuuksia ja lisää hyvinvointia. Investointituotteita vievä Suomi hyötyy myös investointien lisääntymisestä niin kotona kuin ulkomailla.

Mitä toimivammat sisämarkkinat, mitä parempaa sääntelyä meillä on ja mitä avoimemmat markkinat meillä on, sitä paremmat mahdollisuudet on myös suomalaisilla yrityksillä kasvaa, työllistää ja lisätä hyvinvointia. Työtä on siis tehtävänä.

Tarpeet uudistuksille on tiedostettu jo pitkään, mutta yhteisessä tahtotilassa on ollut toivomisen varaa. Uudella hallituksella sen sijaan löytyy vahva yhteinen tahto haasteiden ratkaisemiseksi, toimivan kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi ja näkemys suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteistyöllä syntyy tekoja, luottamusta ja toivoa.

Lenita Toivakka

Hallitusneuvotteluiden EU-työryhmän pj.
Tulevan hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto