uusimmat

Hybridivaikuttaminen on nykyajan kriisien kuva (Länsi-Savo/Itä-Savo 7.2.2017)

Hybridivaikuttamisesta on puhuttu viime aikoina paljon. Hybridivaikuttamiseen viitataan esimerkiksi silloin, kun ulkopuolinen toimija yrittää vaikuttaa asioihin yhdistelemällä perinteisiä vaikutuskeinoja poliittiseen tai taloudelliseen painostukseen tai informaatio-operaatioihin.
Hybridivaikuttaminen nousi suuren yleisön tietouteen viimeistään Ukrainan kriisin yhteydessä, kun Venäjä pohjusti Krimin miehittämistä mediaoperaatioilla, tunnuksettomilla joukoilla sekä uhkaamalla Ukrainaa täysmittaisella sodalla.
 
Aseellisten konfliktien ulkopuolella hybridivaikuttaminen painottuu erityisesti vaali- ja mielipidevaikuttamiseen. Vaalituloksia pyritään saattamaan mieleiseksi valeuutisia levittämällä ja lukuisilla trollitileillä, joita on nähty esimerkiksi brexit-äänestyksen sekä Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä.
Länsimaihin kohdistuvan hybridivaikuttamisen tarkoitus on horjuttaa etenkin Euroopan Unionin sisäistä yhtenäisyyttä. Myös suomalaisiin suuntautuu jatkuvaa ulkopuolista hybridivaikuttamista, erityisesti sosiaalisen median ja informaatioverkostojen kautta. 
 
Suomeen perustetaan hybridiuhkien torjuntaan tarkoitettu kansainvälinen keskus, jonka tehtävänä on vahvistaa mukana olevien maiden valmiuksia hybridiuhkien torjunnassa. Keskuksen painopiste tulee olemaan koulutus- ja asiantuntijatoiminnassa, ja mukana olevat maat hoitavat edelleen itse oman valmistautumisensa uhkien torjuntaan. Yhteistyö on kuitenkin tervetullutta, hybridivaikuttaminen on kansainvälinen ilmiö ja globaaleihin haasteisiin on paras vastata yhdessä. 
Suomella on kansainvälisesti luotettava maine ja sitä myöten tarjoamme hyvän pohjan hybridikeskuksen toiminnalle. Mainettamme on merkittävästi ollut luomassa aktiivinen rauhanturvatoimintamme, joka tosin 2000-luvulla on vähentynyt merkittävästi. Suomella olisikin nyt paikka nostaa kansainvälistä profiiliaan hybridiuhkien torjunnan mallimaana.
 
Hybridiuhkien luonne nivoutuu luontevasti Suomessa tuttuun kokonaisvaltaiseen turvallisuusajatteluun, jossa kansalaisyhteiskunta, hyvä hallinto ja elinkeino ovat tärkeässä roolissa. Mitä vähemmän ihmisillä on varaa kyseenalaistaa hyvän hallinnon ja demokratian toteutuminen, sitä pienemmillä todennäköisyyksillä myös hybridivaikuttaminen onnistuu. Vapaa ja uskottava media, faktojen tarkistaminen sekä riittävällä tasolla oleva tietoturva ovat tässä avainasemassa. Viranomaisten lisäksi myös kansalaisten on otettava oma vastuunsa uhkien torjunnassa.
 
Hybridivaikuttamisesta emme tule pääsemään lähivuosina eroon. Voimme kuitenkin tehdä parhaamme, että valmiudet vastata vaikutusyrityksiin ovat mahdollisimman suuret.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto