uusimmat

Tavoitteena paremmat palvelut (Mikkelin kaupunkilehti 15.6.2016)

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tärkeimpiä päämääriä on luoda palvelut, joiden keskiössä on ihminen. Tavoitteena on parantaa sote-palveluiden saatavuutta, tasa-arvoa, laatua sekä vahvistaa perus- ja lähipalveluita. Samalla pitää tehdä fiksummin, sillä tavoitteena on kustannusten kasvun taittaminen. Mikä sitten muuttuu tulevaisuudessa? Jos on tyytyväinen omaan lähiterveysasemaansa, ei välttämättä suuresti mikään.

Palveluidemme on kuitenkin jatkuvasti kehityttävä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että terveyskeskukseen soittaessa tärkeintä on miettiä palvelu potilaan ympärille, ei järjestelmän näkökulmasta. Tällä hetkellä merkittävä osa väestöstä – kuten työttömät, lapsiperheet ja eläkeläiset – jonottavat perusterveydenhuoltoon.

Tulevaisuudessa ihmisen valinnat muokkaavat sote-palveluitamme. Toimimme jokainen vaikuttajina. Kysyntä tuo ihmisten vaatimusten ja tarpeiden perässä tulevia palveluntarjoajia, jolloin esimerkiksi lähipalvelut ja alueelliset erityspiirteet saavat myös huomiota osakseen. Tavoitteena on myös mahdollisuus aiempaa joustavampiin ratkaisuihin, joilla taataan esimerkiksi syrjäisempien seutujen sote-palveluiden saatavuus.

Paras valinta ihmiselle voi olla lähiterveyskeskus tai niin potilaan halutessa jokin toinen terveyskeskus. Riittävistä päivystyspalveluista kohtuullisen etäisyyden päässä on huolehdittava. Vapaa-ajan asujien ja matkailijoiden vaikutus palvelutarpeeseemme on myös huomioitava. Perinteisten seinien lisäksi on uudistuksessa pidettävä tulevaisuudenratkaisuista huoli, että uudet digitalisaation mahdollistamat ratkaisut, esimerkiksi mobiililääkäripalvelut, ovat mahdollisia ja niiden tuottamiseen ja käyttöön kannustetaan. Tähän päästään paitsi mahdollistamalla uudet menetelmät sääntelyssä, myös palkitsemalla tuottajia tulosperusteisesti, ihmisten terveydestä, eikä esimerkiksi kirjoitettujen lähetteiden määrän perusteella.

Valinnanvapauden toteutuessa sote-palveluiden käyttäjälle tulee paremmat mahdollisuudet valikoida oma palveluntarjoajansa mahdollisuuksien mukaan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin piiristä. Valinnanvapaus toteutetaan pääsääntönä perustasolla ja soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa. Julkinen sektori järjestää palvelut ja on siten vastuussa esimerkiksi rahavirroista ja palveluntuottajien laadusta. Palvelumme ovat siis jatkossakin julkisen sektorin vastuulla.

Sote-uudistus ei ole vielä läheskään valmis. Nyt tehdään Suomen historian suurimpiin kuuluvaa reformia, jonka tarkoituksena on uudistaa ja luoda osaltaan kestävää sosiaali- ja terveydenhuollon sektoria, joka tarjoaa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille. Sote-uudistus on onnistunut, kun ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon, tarve erityissairaanhoidolle on pienentynyt ja luukulta toiselle pompottelu on saatu päättymään. Tässäkään vaiheessa malli ei ole vielä valmis, vaan kehitys tulee jatkumaan vielä vuosia uudistuksen toimeenpanon jälkeen jatkuvan vaikutusarvioinnin tuella. Töitä sote-uudistuksen saralla riittää, mutta yhteisenä maalina ovat toimivat palvelut.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto