uusimmat

Annetaan valinnanvapaudelle mahdollisuus

Suomalainen osaaminen on monilla sektoreilla tunnettua ja arvostettua, näin on mielestäni myös terveydenhuollossa. Silti harvasta asiasta vallitsee politiikassa yhtä vahva yksimielisyys kuin sote-uudistuksen tarpeellisuudesta.

Vaikka meillä on ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö, vaihtelee palveluiden saatavuus ja laatu valtavasti. Aikaa on vaikea saada terveyskeskuksesta ja jonotusajat venyvät yli inhimillisen odotusajan. Kun asioita hoidetaan eri luukuilla, potilaan on helppo hukkua monimutkaisen järjestelmän sokkeloihin. Työssä käyvillä ja hyvin toimeen tulevilla on todellinen mahdollisuus valita työterveyshuollon, yksityisen ja julkisen puolen palveluiden välillä. Työttömien ja vähävaraisten palvelu rajautuu julkiseen terveydenhuoltoon. Minä haluaisin kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden valintaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevien vuosikymmenien tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, tasokkaasti ja vaikuttavasti. Perusterveydenhuollon jonotusaikojen on oltava lyhempiä ja palvelun laadukasta kaikille kuntalaisille asuinkunnasta riippumatta. Jotta tavoite toteutuisi, tulisi sote-uudistuksessa huolehtia, että meillä on monipuolisesti julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottajia. Johtotähdeksi olisi asetettava jokaisen asiakkaan oma valinta.

Kun laki määrittäisi kriteerit, julkinen järjestäisi ja paras ja laadukkain tuottaisi, voisi asiakas valita mieluisensa. Valinnan perusteena voi olla terveysaseman sijainti, tuttu lääkäri tai lyhyet jonot. Yritysten, yksityisen ja kolmannen sektorin mukaan ottaminen synnyttäisi hallittua ja kaivattua kilpailuakin. Monille paikkakunnille asiakkaan valinnanvapaus ja palvelusetelit toisivat kriittisesti kaivattuja innovaatioita, elinkeinoelämän piristystä ja työpaikkoja. Parhaimmillaan ne mahdollistaisivat lähempänä ihmisiä olevia ja kuntalaiset huomioivia palveluita sekä tasa-arvoisempaa hoitoon pääsyä.

Me Etelä-Savossa tarvitsemme nykyistä suuremman alueen palveluiden kustannustehokkaaseen järjestämiseen ja turvaamiseen. Silti terveyskeskus voisi olla pieni ja meitä lähellä. Kaipaamme kaikkia mukaan puhaltamaan yhteiseen hiileen. Mikkelin seudulla on jo hyviä kokemuksia palvelusetelin käytöstä. Valinnanvapauden lisäämiseksi näenkin uuteen hallitusohjelmaan kirjatussa laajemmassa palvelusetelikokeilussa suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia. Erityisesti vanhuspalveluissa ja suun terveydenhuollossa palveluseteleiden käyttöä sopisi vahvistaa. Ikääntyvässä maakunnassamme asia on erityisen tärkeä. Vanhus voisi esimerkiksi valita sen, kuka tulee kotiin auttamaan arjessa.

Nykyinen terveydenhuollon tilanteemme huutaa muutosta. Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat rohkaisua uudistuksiin. Uutta kasvua tehdään suomalaisella osaamisella, suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Annetaan valinnanvapaudelle mahdollisuus.

(Kirjoitus julkaistu Mikkelin kaupunkilehdessä 19.8.2015)


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto