uusimmat

Aktiivisuus ratkaisee maakunnan tulevaisuuden (Länsi-Savo/Itä-Savo 16.5.2017)

Nyt on käynnissä varsinainen politiikan ystävän superkevät. Niin kunta- kuin valtiotasollakin tapahtuu paljon. Kunnissa valtuustoryhmät tekevät paikkajakojaan ja starttailevat toimintaansa. Toivottavasti kuntalaisten etu mielessä.


Valtakunnan tasolla hallitus teki linjauksiaan puoliväliriihessä ja tarkentavia tietoja on tulossa toukokuun täydentävässä talousarviossa. Eduskunta käsittelee parhaillaan valtavaa ja toivottua soteuudistuspakettia. Ulkopolitiikassa tapahtuu paljon ja eduskuntassa käydään läpi puolustusselontekoa.

Puolivälitarkastelu toi myös kolme uutta ministeriä hallitukseen, joista kaksi ilahduttavasti Etelä-Savosta. Lämpimät onnittelut sekä Antti Häkkäselle että Jari Lepälle. Maakunnan yhteys suoraan korkeimpiin vaikuttajiin on taas vahva. Suoraa vaikuttamista tarvitaan ja se on tällä hallituskaudella myös tuonut tuloksia.
Puoliväliriihessään hallitus päätti tarttua Savonlinnan tilanteeseen. Negatiivisen rakennemuutoksen pysäyttämiseksi ja alueen elinvoimaisuuden nostamiseksi julkiset panostukset ovat erittäin tärkeitä. Luonnonvarakeskuksen lisärahoitus sekä puurakentamisen osaamisen kehittämiseen tähtäävä hanke auttavat alueen luonnollisten vahvuuksien korostamisessa. Päätöksiä tehdään pian täydentävässä talousarviossa.

Maakunnan kannalta merkittäviä ovat panostukset matkailun edistämiseen. Matkailun vauhdittaminen on lempilapseni ja näenkin siinä valtavaa potentiaalia koko Suomelle. Viime ajan hyvä kehitys on käännettävä vahvaksi koko maan vientituotteeksi.
Taloustilanteen parantuessa venäläisten turistien määrä on jälleen osoittanut elpymisen merkkejä. Samaan aikaan Suomi on nostanut merkittävästi potentiaaliaan aasialaisten matkailijoiden silmissä. Suomi kiinnostaa, mutta meidän on osattava myydä eksoottista maatamme paremmin. Tähän on myös Kaakkois-Suomessa tartuttava uudella tarmolla. Yhteistyössä.


Tiet ja liikkuminen ovat oleellisia maakuntamme elinvoimaisuudelle. Kulunut hallituskausi onkin tuonut runsaasti investointeja, joilla alueen korjausvelkaa saadaan leikattua. Teiden ja liikenteen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti paitsi työllisyyteen ja liikkuvuuteen, myös tuo kuntia lähemmäs toisiaan. Erityisen hienoa on, että Viitostien perusparantaminen viimein vuosien uurastuksen jälkeen jatkuu pian Juvalle asti.

Julkiset investoinnit sekä valtion tuki ja kannustaminen ovat tärkeitä elinvoiman vauhdittajia, mutta Etelä-Savo on kuitenkin itse tulevaisuutensa suurin tekijä. Omien vahvuuksien tunnistaminen, rakentava yhteistyö, tilaisuuksiin tarttuminen, positiivisen ilmapiirin luominen, yrittäjyyden arvostaminen ja jatkuva edunvalvontatyö päättäjien suuntaan ovat jotain mitä kukaan ei tee puolestamme. Tässä nyt toimintansa aloittavilla kunnanvaltuustoilla on oma, erittäin merkittävä, roolinsa.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto