uusimmat

Tahtoa, osaamista ja asennetta (Mikkelin kaupunkilehti 10.11.2016)

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan hallituksen esitystä valtion talousarvioksi. Esityksen pääpaino on, kuten pitääkin, työpaikkojen luomisessa. Tavoitteena on Suomi, jossa työnteko on kannattavaa ja joka kannustaa yrityksiä innovaatioihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Uudistuksilla luodaan suomalaisille yrityksille myönteistä ilmapiiriä, joka mahdollistaa entistä paremmin uusien menestystarinoiden ja uusien työpaikkojen synnyn. Yrityksillä pitää olla valmiudet ja tahtoa sekä investoida että työllistää. Lisäksi tarvitaan uutta innostusta innovoida, kehittää uusia tuotteita ja palveluita, kasvaa ja kansainvälistyä.

Meillä on aivan liian vähän vientiyrityksiä, vaikka meiltä löytyy maailmanluokan osaamista monilla maailmalla kysytyillä aloilla. Tätä osaamista löytyy myös meiltä Etelä-Savosta. Esimerkiksi puhtaan energian, puhtaan teknologian ja koulutusviennin kannalta suomalaisilla yrityksillä ja korkeakouluilla on erinomaiset mahdollisuudet löytää markkinoita etenkin kehittyvistä maista, joiden kasvuvauhti on Suomen perinteisempiä vientimaita huomattavasti suurempi. Hyvänä referenssinä toimii oma korkeatasoinen osaamisemme ja kaunis, puhdas luontomme. 

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista yrityksistä on 1-9 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Yli 50 henkilöä työllistävien keskisuurten ja suurten yritysten osuus on vain alle prosentti kaikista. Verrattuna kilpailijamaihin olemme tässä todella matalalla tasolla. Erityisesti keskisuuria yrityksiä tarvitaan lisää, sillä juuri näillä on parhaimmat mahdollisuudet vastata kovaan kansainväliseen kilpailuun ja sitä kautta tuoda uutta työtä Suomeen. 

Kunnianhimoisesti eteenpäin katsova politiikka ja kotimaisen osaamisen hyödyntäminen nostavat Suomen jaloilleen. Suomalaisen osaamisen uutta lippulaivaa ei löydy enää yksittäisestä tuotteesta tai brändistä, se löytyy cleantechistä, terveysteknologiasta, kiertotaloudesta, koulutuksesta ja muilta aloilta, joilla Suomi kuuluu maailman kärkeen. Potentiaali luoda kasvua ja työtä on olemassa, se pitää vain saada valjastettua oikeaan suuntaan.

Yritysten kannustaminen kasvuun on tärkein keino työpaikkojen luomiseksi. Yksittäisten yritysten menestystä ei kenenkään ole syytä kadehtia, vaan meidän on kannustettava yrityksiämme myös Etelä-Savossa kasvamaan. Kuntapäättäjillä omissa kunnissaan on tässä merkittävä rooli. Kyse on paitsi yritysten osaamisesta ja tahdosta, myös ympäröivän yhteiskunnan asenteesta yrittäjyyteen. 


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto