uusimmat

Kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuuta (Menestyjät 19.12.2018)

Suomalaisilla on suuri huoli ilmastosta, jopa 89 prosenttia kansalaista pitää ilmastonmuutosta aiheellisesti vakavana ongelmana. Huolen myötä paine toimia vastuullisesti kohdistuu meihin kaikkiin. Myös yrityksiin. Niin asiakkaat kuin sijoittajatkin näkevät yritykset yhä enemmän yhteiskunnallisina vaikuttajina, joilta odotetaan tekoja ilmastonmuutoksen jarruttamisessa, vastuullisuudessa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden myötä kestävyys ja vastuullisuus levisivät entistä laajempaan keskusteluun myös meillä Suomessa. Agenda 2030 määrittelee 17 päätavoitetta, joihin kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kasvun edistämiseksi. Sopimus on valtioiden välinen, mutta sen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman yrityksiä. Moni suomalainen yritys onkin jo lähtenyt mukaan. 

Yritysvastuuverkosto FIBSin vuotuisessa vastuuraportissa käy ilmi, että yritykset huomioivat kasvavissa määrin kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan, mutta kirittävää riittää jatkuvasti kasvavien odotusten paineessa. Vastuullinen yritystoiminta on kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa niin yrityksen kuin yhteiskunnankin kannalta. Vastuullinen yritys varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös jatkossa.

Tulevaisuudessa ympäristövastuullisuuden ja esimerkiksi tuotantoketjujen ihmisoikeuksien huomioiminen on entistä tärkeämpi mittari kuluttajien ja sijoittajien miettiessä valintojaan. Etenkin nuorilla yrityksen vastuullisuus ja maine vaikuttavat työpaikan valintaan. Työn merkityksellisyys ja yhteiskunnallisuus korostuvat palkan ja muiden etujen rinnalla.

Globaalien haasteiden edessä vastuullisten ja kestävien ratkaisuiden lisääminen arkipäiväisessä elämässä on välttämättömyys. Eteenpäin katsovissa yrityksissä vastuullisuuskysymykset nähdään osana liiketoimintaa ja yrityksen yhteisöllistä roolia. Investointi vastuullisuuteen on investointi riskien minimoimiseen. Lisäksi sijoittajat arvostavat yrityksiä, jotka omilla vastuullisuuspäätöksillään viestivät laaja-alaisuudesta, luotettavuudesta ja pitkälle katsovasta otteesta. Erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävät pk-yritykset hyötyvät vastuullisuuskysymysten huomioimisesta. Parhaat tulokset saadaan, kun vastuu kytkeytyy osaksi liiketoimintaa. Se on myös kuluttajien kasvava vaatimus.

Jokainen voi miettiä oman tapansa osallistua. Pienetkin teot ovat tärkeitä. Ympäristötekoja on maakunnassamme tehty jo monissa yrityksissä pitkään. Saimme itse K-kauppiaina 1990-luvulla olla rakentamassa ympäristökauppajärjestelmää. Tunnen edelleen valtavan suurta iloa ja ylpeyttä siitä työstä, jota henkilökuntamme kanssa innostuneina tuolloin teimme.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto