uusimmat

Korkea työttömyys eriarvoistaa enemmän kuin kansalaisten väliset tuloerot (Länsi-Savo/Itä-Savo 17.10.2017)

Suomen työllisyydessä on tapahtunut positiivisia muutoksia. Työllisyysaste on lähtenyt nousuun ja tällä hallituskaudella työllisyys on kasvanut jo 36 000 henkilöllä. Erityisen ilahduttavasti myös pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut kovaa vauhtia, viimeisen vuoden aikana vaikeasti työllistyvien määrä on vähentynyt 25 600 henkilöllä. Suunta on oikea. Kannustinloukkojen purkaminen ja verotuksen keventäminen ovat siis jo tuottaneet tulosta.

Työttömyys on aina tragedia ja edelleen aivan liian moni työkykyinen ja työhaluinen on vailla työtä. Paljon onkin vielä tehtävänä, mikäli mielimme päästä työllisyysasteessa edes lähelle muita pohjoismaita. Työttömyysaste on hälyttävän korkea etenkin kouluttamattomilla nuorilla miehillä. Joustamattomat työmarkkinat sekä avoimien työpaikkojen ja –hakijoiden vaikeus kohdata toisiaan vaikeuttavat ihmisten työllistymistä. Yrityksissä löytyy kyllä tarvetta työllistää, mutta ei mahdollisuutta tehdä sitä palkkaamiseen liittyvien riskien takia. Haasteita on etenkin pienen väkiluvun ja alhaisen koulutustason seuduilla, kuten meillä Etelä-Savossa.

Syksyn tullen tuloerot ovat nousseet näkyvästi julkiseen keskusteluun. Kenties hieman harhaanjohtavankin voimakkain äänenpainoin. Kansainvälisillä mittareilla Suomessa on tulojen tasaisessa jakautumisessa maailman kärkimaita ja kun tuloerojen kehittymistä tarkastellaan 2000-luvulla, nähdään että erot eivät ole merkittävästi nousseet eivätkä laskeneet. Suomi on pienien tuloerojen maa.

Tuloerot ovat ennen kaikkea mittari, ei mikään paha asia josta tulisi päästä eroon. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa töiden tekeminen palkitaan ja se näkyy tulojen jakautumisessa koulutustason ja tehtyjen töiden suhteen. Maltilliset tuloerot ovat luonnollinen osa työmarkkinoita ja seurausta kannustimista tehdä töitä ja kouluttautua. Toisaalta tuloerot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Liian suuret ja vaurauden epätasa-arvoiseen jakoon perustuvat tuloerot eivät ole hyvä asia yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten kokeman oikeudenmukaisuuden kannalta.

Suuret työllistymisen esteenä toimivat rakenteelliset ratkaisut odottavat vielä korjausta. Suomessa on olemassa suuri eriarvoisuusongelma, mutta se ei johdu tuloeroista, vaan korkeasta työttömyydestä. Tämän korjaamiseksi on vielä paljon tehtävää niin työmarkkinajärjestöillä kuin nykyisellä ja tulevilla hallituksillakin.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto