uusimmat

Naisten osallistuminen on avain menestykseen - Lenita Toivakka, Arancha González (AL 9.6.2016)

Sukupuolten epätasa-arvo haittaa menestyksellistä liiketoimintaa. Suomalaiset naiset toimivat kansainvälisesti esimerkkeinä talouselämässä, politiikassa ja koulutuksen tasossa.

Suomalaiset tuntevat hyvin globaalin talouden mahdollisuudet. Selluloosa- ja paperiteollisuusyritys voi kasvaa ensin maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi ja huomaa myöhemmin kehittyneensä johtavaksi tietoverkkojen valmistajaksi.

Kriisitunnelmien väsyttämälle lukijalle voi tulla yllätyksenä, että Suomen kyky vastata nopeasti muuttuviin markkinoihin ja teknologioihin toimii esimerkkinä muulle maailmalle. Maan huippuluokan koulutusjärjestelmä, T&K-investoinnit, edistynyt teknologia ja läpinäkyvä julkishallinto nostavat Suomen säännöllisesti kärkikastiin kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa.

Suomen vahvin viesti muille maille on kuitenkin arvoissa ja toimintatavoissa. Suomessa naiset ovat pystyneet hyödyntämään osaamistaan ja samalla yhdistämään työ- ja perhe-elämän.

Suomalaiset naiset toimivat kansainvälisesti esimerkkeinä talouselämässä, politiikassa ja koulutuksen tasossa. Myös suomalaisilla miehillä on tärkeä rooli. He jakavat vastuuta kodista ja perheestä enemmän kuin miehet monissa OECD-maissa.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovatkin usein Maailman talousfoorumin vuosittaisen tasa-arvovertailun kärkimaita.

Suomalaisilla naisilla on pitkä tasa-arvohistoria. Suomi valitsi vuonna 1907 ensimmäiset naiskansanedustajansa, kun moni maa vielä eväsi naisilta äänioikeuden. Sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty lailla ja tasa-arvoa on edistetty hallinnossa ja yksityisellä sektorilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa korostetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten vaikutusvallan lisäämistä. Vaikka Suomellakin on vielä tekemistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, se näyttää suuntaa omalla esimerkillään ja tukemalla naisten taloudellisen vaikutusvallan lisäämiseen tähtääviä kansainvälisiä hankkeita.

Edessä on vielä pitkä tie. Monissa maissa syrjivät lait, puutteellinen lasten päivähoito ja vahvat ennakkoluulot ovat yhä pullonkauloja naisten taloudelliselle osallistumiselle. Tämä on haitaksi sekä kotitalouksille että yhteiskunnille. Lukutaitoisten naisten lapset oppivat paremmin lukemaan.

Naiset myös sijoittavat huomattavasti miehiä suuremman osan tuloistaan perheen koulutukseen ja terveyteen. Siksi naisten taloudellisella asemalla on tulevien sukupolvien kannalta erityisen suuri merkitys.

Sukupuolten epätasa-arvo haittaa menestyksellistä liiketoimintaa. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että yritykset, joiden johtoryhmissä on naisia, menestyvät yleensä paremmin. Maat, jotka tarjoavat naisille taloudellisia mahdollisuuksia, suoriutuvat monilla mittareilla muita paremmin.

Naisten puutteellisista taloudellisista vaikutusmahdollisuuksista aiheutuu suuria kustannuksia maailmantaloudelle. Tuotannossa menetetään miljardeja euroja ja tuottavuudessa yli 10 prosentin kasvu. Naisten taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen piristäisi heikkoa maailmanlaajuista kysyntää ja talouskasvua kaikkialla.

Suomi ja Kansainvälinen kauppakeskus ITC (International Trade Centre) järjestävät Helsingissä 8. kesäkuuta International Forum on Women in Business -tilaisuuden, jossa yritykset, poliittiset päättäjät ja muut tahot pyrkivät yhdessä edistämään naisten taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia.

Foorumi kytkeytyy Kansainvälisen kauppakeskuksen ”SheTrades”-aloitteeseen, jonka tavoitteena on saattaa miljoona naista markkinoiden piiriin vuoteen 2020 mennessä. Pk-yritysten pääsy kansainvälisille markkinoille on erityisen tärkeää. Ne eivät ainoastaan luo suurinta osaa työpaikoista vaan ovat myös erittäin suuri naisten ja nuorten työllistäjä.

Uusi SheTrades.com-sovellus helpottaa kaikkialla maailmassa naisten omistamia yrityksiä luomaan yhteyksiä mahdollisiin asiakkaisiinsa, hyödyntämään teknologiaa ja tehostamaan naisten osallistumismahdollisuuksia maailmantalouteen. Suomi on hyvä esimerkki siitä, miten naisten taitoja ja kykyjä kannattaa hyödyntää. YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet eivät toteudu, jollemme yhdessä pysty merkittävästi edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kirjoittajat: Toivakka on Suomen kauppa- ja kehitysministeri ja González on Kansainvälisen kauppakeskuksen ITC:n johtaja.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto