uusimmat

Puhe Mikkelin keskusarkiston avajaisissa (7.9.2018)

 

Hyvät ystävät,

 

On suuri ilo olla avaamassa Mikkelin uutta keskusarkistoa. Sain yli kaksi vuotta sitten kunnian olla täällä samaisella tontilla peruskiven muuraustilaisuudessa ja on suuri ilo nähdä, kuinka arkistorakennus on kohonnut paikoilleen tänä aikana. Keskusarkisto on paitsi kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, myös osoitus kaupunkimme uskottavuudesta arkistoalan ja digitoinnin eteenpäin viemisessä. Rakentaminen on tehty pääosin paikallisin voimin ja valmis rakennus pitää sisällään noin 70 kilometriä hyllytilaa kansakuntamme historian vaalimiseksi. Arkistoala elää voimakasta digitalisoitumisen aikakautta, ja yhä enemmän ennen pelkästään arkistohyllyistä löytynyttä tietoa on saatavilla yhä useammalle, niin yliopistotason tutkijalle kuin harrastajallekin. Puhelimet, tabletit ja datayhteydet tuovat tiedon meidän kaikkien ulottuville.

 

Uusi arkistolaitos paitsi säästää vahvaa tietoa, myös tarjoaa puitteita tiedon digitalisoimiselle. Tässä asiassa Mikkeli on reippaasti etukenossa. Kiitos siitä kuuluu erityisesti kaupungin pitkäjänteiselle ja eteenpäin katsovalle kehitystyölle, sekä Kaakkois-Suomen AMK:n panokselle alan koulutuksen ja osaajien tuottamisessa.

 

*****

 

Arkistoala kytkeytyy tiukasti tietojärjestelmien kehittymiseen ja avoimen datan hyödyntämiseen. Euroopan Komissio pyrkii voimistamaan EU:n kilpailukykyä ja innovatiivisuutta avaamalla julkista ja yksityistä dataa avoimeen käyttöön. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja innovaatioille, vahvistaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa, tehostaa hallintoa sekä monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen käytettävissä olevia tietovarantoja. Big datalla on vallankumouksellinen vaikutus moniin eri aloihin, kuten yritystoimintaan, politiikkaan, lääketieteeseen ja lähes kaikkiin luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden osa-alueisiin.

 

Nykyisen hallituksen keskeinen tavoite on edistää digitaalisuutta. Yhtenä tavoitteena on ollut lisätä suurten tietoaineistojen, big datan, hyödyntämistä ja liiketoimintaa sekä käynnistää datan ihmiskeskeiseen hallintaan perustuvia kokeiluja. Aineistojen käytössä ihmisten itse tuottaman datan merkitys kasvaa. Datan avulla luodaan älykkäämpää liiketoimintaa, nostetaan datan käytön kustannus-hyötysuhdetta, kansainvälistetään palvelutarjontaa ja houkutellaan investointeja sekä luodaan uutta osaamista. Tiedon liikkumista pyritään helpottamaan yhden luukun periaatteella, jolloin samaa tietoa kysyttäisiin kansalaisilta tai yrityksiltä vain kerran. Tiedon saumaton liikkuminen julkishallinnon tietojärjestelmien välillä on keskeinen tavoite vuoteen 2020 mennessä.

 

*****

 

Hyvät kuulijat,


Mikkelin kaupunki on pitkäjänteisesti rakentanut valtakunnallisesti ainutlaatuista arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskusta, Memory Campusta. Sen toiminta perustuu arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Julkisten tietovarantojen digitalisoiminen tehostaa tiedonhallintaa ja tuottaa avointa tietoa, jota voidaan käyttää yksityisten palveluiden rakentamisessa. Memory Campuksen vuoteen 2025 ulottuvan vision mukaan alueelle sijoittuneet yritykset tuovat Mikkeliin 300 uutta työpaikkaa. Memory Campuksen kehittäminen kytkeytyy myös laajemmin Mikkelin kaupungin strategiaan ja aluekehittämiseen, jossa digitaaliset palvelut ovat keskeisiä.

 

Memory Campus –alue on nyt konkretisoitumassa. Keskusarkiston viereen suunnitellaan parhaillaan Kansalliskirjaston rakennusta, jonne sijoittuisivat Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste sekä mahdollisesti ja toivottavasti Kansalliskirjastoon yhdistettävän varastokirjaston toiminnot. Samaan yhteyteen voisi sijoittua Kansallisarkiston massadigitointikeskus. Lähistöllä toimii myös Elinkeinoelämän Keskusarkisto.

 

*****

 

Kansallisarkisto on käynnistämässä valtioneuvoston kesällä 2017 antaman periaatepäätöksen mukaista valtionhallinnon hallussa olevien asiakirjojen massadigitointia, jolloin 160 kilometriä asiakirjoja digitoitaisiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 todennäköisesti päätetään, minne Kansallisarkiston massadigitointitoiminto sijoitetaan. Tämän eteen on nyt tehtävä töitä.

 

Mikkeli tarjoaisi merkittäviä synergiaetuja erityisesti massadigitoinnin tarvitsemissa tukitoiminnoissa ja tiloissa. Massadigitointi toisi noin 100 uuttaa työpaikkaa, lisäisi Mikkelin vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta, parantaisi aineiston saatavuutta ja käytettävyyttä sekä minimoisi uusien fyysisten arkistotilojen tarpeen.

 

Digitointiprosessin aikana asiakirjat sisältötunnistetaan, jolloin valtavasta asiakirjamäärästä saadaan tieto irti ja julkiseksi määritelty tieto julkaistua avoimena tietona. Vastaavalla tavalla myös käsinkirjoitettujen aineistojen sisällöt sekä lehtien ja muiden painotuotteiden sisällöt tunnistetaan digitoinnin yhteydessä. Kaikki tämä tuottaa dataa tutkimuksen, päätöksenteon ja yritystoiminnan käyttöön.

 

Tieteen ja teknologian kehitys ja työn murros edellyttävät osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opetetaan, tutkitaan ja kehitetään aineistojen käytettävyyttä ja tiedonhallintaa sekä edistetään erityisesti automaation laajempaa hyödyntämistä digitaalisten aineistojen käsittelyssä ja käyttöön saattamisessa. Siellä kasvatetaan osaamista, jota Memory Campuksen toimijat ja niiden dataa käyttävät ja jalostavat yritykset tarvitsevat. Meillä on vahvaa osaamista ja tukea Memory campuksen vision toteutumiseksi.

 

*****

 

Hyvät kuulijat,

 

Mikkelissä järjestetään ensi vuonna kansalliset arkistopäivät, joihin odotetaan yli kolmeasataa osallistujaa. Kaupunkimme profiili arkisto-osaamisen, digitalisoinnin ja tietohallinnan kaupunkina on vahva. Erityisesti tulevaisuuteen katsovalla alalla ei kuitenkaan ole varaa jäädä paikoilleen, vaan jatkuvaa eteenpäin katsomista ja rohkeutta viedä asioita pitkäjänteisesti maaliin tarvitaan myös jatkossa.

 

Näillä sanoin toivotan onnea ja menestystä Mikkelin uudelle keskusarkistolle.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto